150 inwestycji zaprojektowanych w oparciu o badania CPT

Sondowanie CPT można wykonywać w miejscach niedostępnych dla pojazdów kołowych

Po 3 latach prowadzenia badań przy użyciu sondy statycznej CPT, Geotest wykonał badania dla 150-tej inwestycji budowlanej. Podczas kilku lat wykonywania testów przy pomocy sondowania statycznego wykonanych zostało kilkaset pomiarów o głębokości od 6 do 25 metrów. Sondowanie CPT cieszy się coraz większym uznaniem wśród polskich projektantów oraz inwestorów, szczególnie gdy parametry gruntu określone za pomocą badań in situ pozwalają na zaprojektowanie konstrukcji w sposób optymalny, a co za tym idzie dużo oszczędniejszy.