5 inwestycji z badaniami do głębokości 50 m

5 inwestycji z badaniami do głębokości 50 m

W roku 2014 Geotest opracował niezbędne dokumentacje dotyczące badań podłoża gruntowego dla pięciu inwestycji budowlanych zlokalizowanych w Warszawie, których zaprojektowanie wymagało rozpoznania warunków wodno-gruntowych do głębokości co najmniej 50 metrów poniżej powierzchni terenu. Badania dotyczyły głównie obiektów wysokich z wielopoziomowymi garażami podziemnymi. Dla porównania zaprojektowanie najwyższych budynków świata wymusza badania geologiczne sięgające głębokości 200 m poniżej powierzchni terenu.