Badania pod biogazownie

Badania pod biogazownie

Geotest rozpoczął przygotowania do wykonania badań geotechnicznych dla 5 biogazowni zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce. W ramach prac terenowych wykonane zostaną sondowania statyczne oraz otwory badawcze, których celem jest uzupełnienie oraz weryfikacja badań geologicznych wykonanych we wcześniejszych etapach. Ponadto Geotest sporządzi niezbędne opracowania geotechniczne, w tym opinie i projekty geotechniczne oraz dokumentacje badań podłoża gruntowego, dla uzyskania pozwolenia na budowę opisanych powyżej obiektów.