Druga linia metra

Druga linia metra

Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST latem 2011 roku rozpoczął nadzór geotechniczny nad budową II linii metra w Warszawie na odcinku centralnym od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński (z pominięciem stacji Powiśle i Stadion). Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: Astaldi S.p.A., GULERMAK, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki - w skrócie AGP. Kontrakt opiewa na sumę ponad 4 117 mln PLN. Budowa metra jest najdroższą i jedną z największych obecnie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Zadaniem Geotestu jest nie tylko nadzór nad prowadzonymi pracami, ale również pomoc w rozwiązywaniu problemów geotechnicznych pojawiających się na budowie.