Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości

Dokumentacje badań wstępnych i szczegółowych, dotyczące zanieczyszczenia gruntu, wykonywane przez Geotest, od pewnego czasu stanowią istotną część raportów due diligence, sprządzanych przed zakupem nieruchomości. Takie badania polegają na analizie informacji dotyczących stanu prawnego nieruchomości, a mają na celu indentyfikację i minimalizację ryzyk związanych z jej nabyciem.

Koszty remediacji (usuwania zanieczyszczeń) terenów zlokalizowanych w aglomeracjach miejskich nierzadko liczone są w milionach złotych. Oprócz badania zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej, Geotest wykonuje badania przydatności podłoża gruntowego dla realizacji przyszłych inwestycji budowlanych.