Dzielimy się wiedzą - Geotest na Uniwersytecie Warszawskim

12.12.2022

Praca geologa może się kojarzyć z trudnymi pracami terenowymi i mozolną pracą nad dokumentacją. A przecież geologia to także fascynująca dziedzina naukowa i praktyczna, w której można się realizować zawodowo i brać udział w wielu ciekawych projektach. O tym właśnie chcieliśmy przekonać studentów podczas dwóch ostatnich wizyt na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W piątek 18 listopada CEO i vice-prezes Geotestu dr Michał Grela wygłosił dla studentów Wydziału Geologii wykład pt. Budowa geologiczna a budownictwo podziemne Warszawy na przykładzie wybranych inwestycji budowlanych w tym II linii metra. Studenci mogli zobaczyć jak teoretyczną wiedzę, można przekuć w praktyczne rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo inwestycji i - co także istotne z punktu widzenia biznesu - jej koszty.

Tydzień później ponownie byliśmy gośćmi wydziału Geologii, tym razem z okazji Dni Przedsiębiorcy. Przedstawiliśmy jak funkcjonuje Geotest jako organizacja oparta na wiedzy oraz opowiedzieliśmy studentom jakich kompetencji potrzebują pracodawcy od przyszłych geologów. Ogłosiliśmy także program stypendialny Geotest, w ramach którego za najlepszą pracę inżynierską lub magisterką ufundujemy stypendium w wysokości pięciu tysięcy złotych.

Oba wydarzenia były dla nas szansą na przekonywanie młodych adeptów Geologii do tego, że jest to bardzo ważny zawód, który ma też wyraźny potencjał biznesowy.