Kolumna rezonansowa

Próbki gruntów do badań laboratoryjnych mają kształt walca.

To unikatowe urządzenie, aktualnie w Polsce pracują 3 sztuki, pozwala na określenie zmian sztywności ośrodka gruntowego dla małych odkształceń rzędu 0,0001–1%. Geotest we współpracy z PIG wykona takie badania dla projektowanego kompleksu trzech wieżowców zlokalizowanego w sąsiedztwie ul. Towarowej. Technika kolumny rezonansowej zakłada cykliczne przykładanie siły na próbkę z różnymi częstotliwościami, a następnie mierzenie prędkości drgań obciążanego materiału. Wartości parametrów geotechnicznych uzyskiwane z kolumny rezonansowej uważane są za najbardziej wiarygodne, co potwierdzają m.in. dane z geofizyki otworowej. Kolumna rezonansowa znajduje zastosowanie przy projektowaniu najbardziej wymagających projektów budowlanych na świecie, takich jak ten opisywany w artykule zamieszonym w magazynie Geotekst.