Linia elektroenergetyczna 110kV

Badania geotechniczne pod linię elektroenergetyczną 110kV

We wrześniu Geotest wykonał badania dla linii elektronergetycznej zlokalizowanej na terenie województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Projektowana linia przebiega przez tereny trudno dostępne, dlatego też dla wykonania części punktów badawczych niezbędne było wykorzystanie sprzętu na gąsienicach. Trudności w pracach terenowych stanowiły również liczne rowy melioracyjne przez które przejazd był możliwy wyłącznie przez tymczasowe przeprawy, wykonywane każdorazowo przed przejazdem sprzętu badawczego. W ramach prac terenowych Geotest wykonał kilkadziesiąt punktów badawczych o głębokości od 9 -12 m ppt.