Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Na terenie Pałacu w Wilanowie przeprowadziliśmy szereg prac terenowych w celu określenia sposobu zabezpieczenia części podziemnej obiektu. Opracowaliśmy bardzo szczegółowe przekroje geologiczno-inżynierskie oraz mapę zwierciadła wody gruntowej wraz z określeniem kierunku przepływu wód podziemnych.