Nadzór nad budową szybkiej kolei

Torowisko w trakcie modernizacji

Zakład Badań Geotechnicznych Geotest w latach 2007-2008 pełnił funkcję inspektora nadzoru geotechnicznego nad modernizacją linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie. W ramach prac budowlanych dokonano wymiany podtorza, szyn, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowano wiele obiektów inżynierskich. Wybudowano również dwa nowe przystanki do obsługi podróżnych korzystających z szybkiej kolei miejskiej, która będzie kursować z centrum stolicy na lotnisko. Ze względów technicznych podłoże torowiska zostało wymienione przy użyciu maszyny AHM 800-R.

Maszyna AHM 800-R wraz z transporterami, platformą załadowczą oraz ładowarką jest jedyną taką maszyną torową w Polsce i jedną z pięciu w Europie. Całkowita jej długość przekracza 106 m. Urządzenie jest zdolne wbudować warstwę do 40 cm grubości, stanowiącą podbudowę torowiska, z zachowaniem podkładów i torów, które wymieniane są w kolejnym etapie prac. Prędkość pracy w cyklu roboczym to ok. 40 m/h. Istnieje również możliwość, aby urządzenie wbudowywało w nowe podłoże geowłókninę lub geosiatkę.

Zdjęcia maszyny AHM 800-R pochodzą ze strony rynek-kolejowy.pl.