Nowe sondy statyczne CPT

Sonda statyczna CPT Geotest

Na przełomie roku dokonaliśmy zakupu nowej sondy CPT włoskiej firmy Pagani. Urządzenie o sile wciskania 20 ton umożliwi wykonywanie badań do większej głębokości, szczególnie w zagęszczonych piaskach. Ze względu na stały udział Geotestu w nadzorach geotechnicznych na największych budowach w kraju, zakupiliśmy ręczne sondy CPT amerykańskiej produkcji, do kontroli podłoża gruntowego podczas przeprowadzanych obiorów. Nowe urządzenia pozwalają na rzetelną i szybką ocenę stanu gruntu. Jesteśmy pierwszą firma w kraju stosującą stale tego typu sprzęt do nadzorów geotechnicznych.