Nowy Dworzec Zachodni

Dworzec Zachodni w Warszawie

Aktualnie jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla terenu sąsiadującego z obecnym Dworcem Warszawa Zachodnia. PKP wraz ze słowacką spółką HB Reavis wybudują w tym miejscu nowy Dworzec Zachodni i kompleks siedmiu biurowców o wysokości od 6 do 12 pięter. Warunki gruntowe w tym rejonie należą do skomplikowanych, teren inwestycji zlokalizowany jest w obrębie Rynny Żoliborskiej wypełnionej słabonośnymi gruntami. Dla precyzyjnej oceny parametrów gruntów, szczególnie gytii, konieczne jest wykonanie zaawansowanych badań laboratoryjnych.