Nowy rekord Geotestu

Nowy rekord Geotestu

Otwór badawczy o głębokości 55 metrów wykonała ekipa Geotestu w ramach badań geologicznych na potrzeby obiektu wysokościowego w Warszawie. Tak głębokie rozpoznanie wymagane jest dla rozpoznania stropu iłów plioceńskich w stolicy, które już w kilku inwestycjach posłużyły jako warstwa odcinająca wodę gruntową od strony dna wykopu. Jeszcze głębsze - 60 m otwory wykonano na potrzeby budowy Warsaw Spire.