Obsługa geologiczna II linii metra

Obsługa geologiczna II linii metra

W październiku Geotest zakończył nadzór geotechniczny oraz geologiczny na budowie centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. Trwająca ponad 3 lata obsługa geologiczna jednej inwestycji była najdłuższą w historii firmy po nadzorze nad modernizacją linii kolejowej Warszawa Zachodnia-Warszawa Okęcie, budową odcinka bielańskiego I linii metra oraz CH Ikea w Markach. Ostatnim etapem prac Geotestu była weryfikacja pomiarów zagęszczenia gruntu wbudowanego w podłoże dróg i torowisk przy użyciu sondy DPL oraz płyty dynamicznej.