Pokaz CPT z udziałem Toma Lunne'a

Pokaz sondowania CPT

W czerwcu 2016 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz firmą Pagani przeprowadziliśmy pokaz sondowania SCPTU. Podczas badania wzbudzana jest fala uderzeniowa, którą następnie rejestrują sensory w stożku pomiarowym. Na podstawie prędkości przejścia fali przez grunt interpretowane są  parametry geotechniczne warstw podłoża. Nadzór merytoryczny nad badaniami pełnił Tom Lunne (współautor monografii Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice), który obok Petera Robertsona uważany jest za najlepszego specjalistę na świecie w zakresie interpretacji sondowań statycznych CPT. Gospodarzem i organizatorem pokazu był prof. Jędrzej Wierzbicki.