Sondowania CPT przy kościele Św. Anny

Sondowania CPT przy kościele Św. Anny
Sondowania CPT przy kościele Św. Anny

W czerwcu br. w prasie ukazały się informacje o pęknięciach, które pojawiły się na ścianach i sklepieniach zabytkowego kościoła Św. Anny w Warszawie. Uszkodzenia łączone były z prowadzonym remontem Trasy WZ. Remont został już zakończony. Czy kościołowi usytuowanemu na Skarpie Warszawskiej już nic nie grozi? Może odpowiedzi udzielą badania geotechniczne, które Geotest prowadzi przy świątyni. Jednocześnie geodeci z Politechniki Warszawskiej prowadzą pomiary przemieszczeń reperów, które na ścianach świątyni zostały zamieszczone w 1949 roku.