Stadion Narodowy

Dźwig Herkules podczas budowy Stadionu Narodowego

W związku z budową stalowej konstrukcji Stadionu Narodowego, konieczne było sprowadzenie jednego z najcięższych dźwigów w kraju – Herkulesa. Jest to samojezdne urządzenie o masie ponad 500 ton. Jego zadaniem jest montaż olbrzymich słupów o masie kilkudziesięciu ton, stanowiących podparcie dachu stadionu. Ze względu na duże obciążenia przenoszone przez dźwig na grunt należało dokonać oceny nośności podłoża. Geotest wykonał kilkanaście 10 metrowych sondowań DPSH wokół korony stadionu, w miejscu drogi Herkulesa. Po przeprowadzonej analizie wyników sondowań przyjęto dla nasypów uogólniony stopień zagęszczenia ID = 0.45, a więc podobny jak dla gruntów piaszczystych zalegających poniżej. Zadaniem Geotestu, oprócz wykonania badań, było określenie sposobu przygotowania podłoża pod dźwig i obliczenie jego nośności.

Ze względu na niekorzystne i zmienne warunki pogodowe w jakich miał pracować dźwig, wymagane było zastosowanie odpowiedniego materiału do budowy drogi. Użyto całkowicie mrozoodpornego kruszywa dolomitowego i pospółki, na których ułożono drewniane podkłady. Praca Herkulesa rozpoczęła się w styczniu, kiedy temperatura powietrza spadała do – 20°C, a podłoże na którym pracował było całkowicie zamarznięte. W następnych miesiącach warunki pogodowe uległy całkowitej zmianie, poprzez wiosenne roztopy, liczne ulewy, do ponad 30 stopniowych upałów w czasie wakacji. W trakcie prowadzonych robót nie zaobserwowano niekorzystnych zmian w podłożu, po którym poruszał się Herkules.