Trasa S8 - Węzeł Salomea

Trasa S8 - Węzeł Salomea

Obecnie realizowany jest pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7. Głównym obiektem inwestycji jest węzeł Salomea. Koszt wykonania tego około 2 km długości odcinka i węzłów wynosi prawie 200 mln złotych. Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum Eurovia Polska SA, Eurovia CS i WARBUD SA. Na trasie przebiegu tego odcinka drogi występują lokalnie słabonośne grunty. Podczas badań geotechnicznych rozpoznane zostały grunty zastoiskowe reprezentowane przez torfy, namuły oraz gytie.