Wieżowiec Mennicy Polskiej

Wieżowiec Mennicy Polskiej

Zakład Badań Geotechnicznych Geotest jest w trakcie realizacji badań geotechnicznych na potrzeby wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla nowego Kompleksu Mennicy Polskiej przy ul. Pereca, Żelaznej i Prostej. Od strony ul. Prostej powstanie 130 metrowej wysokości wieża, która będzie najwyższym obiektem w okolicy. Na potrzeby projektu, którego autorem jest pracownia JEMS Architekci, wykonywane są rurowane otwory badawcze do gł. 50 metrów z poborem prób NNS do badań wytrzymałościowych gruntu oraz sondowania statyczne do głębokości ponad 20 metrów. Na działce zamontowano również piezometry.