Zaawansowane badania geologiczne na Starym Mieście

Warszawa ul. Brzozowa

W sąsiedztwie ulicy Brzozowej w Warszawie Geotest wykonał szereg prac terenowych, w tym badania CPT i DMT oraz badania laboratoryje takich jak TRX CU i CD oraz BET. Badania wykonane zostały głównie w obrębie gruntów antropogenicznych, które w tym rejonie Warszawy sięgają od kilku do ponad 20 metrów w rejonie Gnojnej Górki. Szczegółowe badania gruntów nasypowych na tak znaczną skalę są bardzo rzadko spotykane, ponieważ grunty antropogeniczne są zazwyczaj usuwane z wykopów i ich parametry geotechniczne są mniej istotne. Opisywane badania posłużyły do projektu wzmocnienia skarpy Warszawskiej w rejonie Starego Miasta wpisanego od lat na listę UNESCO.