Zadaszenie Amfiteatru w Łazienkach Królewskich

Wiercenia w Łazienkach Królewskich

Na potrzeby budowy zadaszenia Amfiteatru w Łazienkach Królewskich wykonaliśmy wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych. Część prac wykonaliśmy z wyspy, gdzie dostarczenie sprzętu wiertniczego wymagało złożonej logistyki.