Aktualności

 • Badania gruntu pod nowy dworzec Łódź Fabryczna

  Nadzór nad budową Łodzi Fabrycznej

  Budowa nowego Dworca Łódź Fabryczna wraz z tunelem to największa obecnie prowadzona inwestycja kolejowa w kraju. Budowa podzielona zastała na dwa etapy, realizowane w jednym czasie. W skład wykonawców wchodzą: TORPOL, Astaldi, INTERCOR, PBDiM oraz Trakcja Tiltra. Koszt całej inwestycji szacowany jest na około 2 mld PLN, a zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2015. Nadzór inwestorski nad budową pełni Safege, funkcję specjalisty ds. geotechniki i geologii powierzono Geotestowi.
 • Badania na budowie metra

  Badania na budowie metra

  W ostatnim tygodniu wykonywaliśmy badania geotechniczne na budowie II linii metra. Badania obejmowały zarówno sondowania statyczne CPT oraz otwory badawcze do głębokości prawie 40 metrów. Celem prac była weryfikacja parametrów gruntowych umożliwiająca prawidłowe zaprojektowanie obiektów podziemnych.
 • Rozbudowa Galerii Mokotów

  Rozbudowa Galerii Mokotów

  Na potrzeby rozbudowy Galerii Mokotów, jednego z największych centrów handlowych w Warszawie, wykonaliśmy badania geotechniczne. Sondowania statyczne CPT wykazały w podłożu, poniżej przypowierzchniowej warstwy nasypów, grunty skonsolidowane o dużej nośności charakterystyczne dla tej części Mokotowa. W roku 1998 także Geotest wykonał badania geotechniczne na potrzeby projektu całej Galerii Mokotów.
 • Zakłady VIS

  Największe osiedle J.W. Construction

  Aktualnie opracowywane są wszystkie dokumenty z branży geotechnicznej potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę dla nowej realizacji J.W. Construction zlokalizowanej na warszawskiej Woli, w miejscu dawnych zakładów VIS. Na potrzeby inwestycji Geotest wykona: opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz zatwierdzaną urzędowo dokumentację geologiczno-inżynierską.
 • Wizualizacja inwestycji Park Ostrobramska

  Park Ostrobramska

  W ostatnim czasie Geotest wykonał dokumentację i badania geotechniczne dla inwestycji "Park Ostrobramska" budowanej przez Skanska Residential Development Poland. Jest to pierwsza inwestycja w Polsce tego dewelopera. Osiedle złożone będzie z budynków o wysokości od 7 do 14 kondygnacji nadziemnych z dwupoziomowym garażem podziemnym. W podłożu zalegają głównie grunty piaszczyste oraz na znacznej głębokości iły. Dla inwestycji wykonano wiercenia i sondowania statyczne CPT do gł. około 30 metrów.
 • Osiedle Wilno

  Osiedle Wilno

  W czerwcu 2012 Geotest opracował dokumentację geologiczno-inżynierską dla kolejnego etapu Osiedla Wilno zlokalizowanego na Warszawskim Targówku. W ramach prac terenowych wykonano otwory badawcze oraz sondowania statyczne CPT. Osiedle Wilno docelowo zajmie powierzchnię około 50 ha i będzie jednym z większych w stolicy.
 • Wizualizacja biurowca Greenwings

  Nowe biurowce w Warszawie

  W ostatnim czasie Geotest opracował dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla dwóch budynków biurowych zlokalizowanych w południowej części Warszawy. Inwestorem jest firma Okre Development. Pierwszy z nich - Green Wings, wybudowany zostanie przy ul. 17 stycznia w pobliżu Lotniska Okęcie. Drugi biurowiec będzie nosił nazwę Grójecka Offices i zlokalizowany będzie u zbiegu ul. Grójeckiej i Harfowej.
 • Stadion Narodowy

  Inwestycje na Euro 2012

  W ciągu ostatnich kilku lat Geotest był zaangażowany zarówno w fazę projektową jak i budowlaną wielu kluczowych obiektów przygotowywanych na Piłkarskie Mistrzostwa Europy. Do najważniejszych inwestycji przy których realizacji braliśmy udział należy zaliczyć: Stadion Narodowy, linię kolejową Warszawy Śródmieście - Warszawa Okęcie wraz z tunelem, odnowiony dworzec Warszawa Wschodnia oraz Autostradę A2.
 • Kampus Uniwersytetu Warszawskiego

  Kampus Uniwersytetu Warszawskiego

  Kampus "Ochota" powiększy się o kolejny nowoczesny budynek tym razem będzie to Wydział Psychologii UW. Obecnie w końcowej fazie budowy znajdują się trzy gmachy mieszczące Centrum Nowych Technologii. Ostatnim etapem będzie realizacja parku, zlokalizowanego pomiędzy Wydziałem Geologii a obecnie projektowanym Wydziałem Psychologii. Po zakończeniu prac kampus stanie się wizytówką polskiej nauki oraz zapewne bardzo chętnie odwiedzanym miejscem na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloetapowe badania geologiczno-inżynierskie dla całej inwestycji wykonał Geotest.
 • Port Praski

  Port Praski

  Port znajdujący się w Warszawie na terenie Pragi Północ. Obecna koncepcja architektoniczna zakłada utworzenie w tym miejscu centrum biurowo-usługowego z budynkami o wysokości nawet 160 metrów. Kompleks dzięki dogodnej komunikacji, stacja II linii metra, oraz prestiżowej lokalizacji w sąsiedztwie Stadionu Narodowego ma szanse odmienić oblicze prawobrzeżnej Warszawy. Inwestorem jest Port Praski Sp. z o.o., koncepcje architektoniczne przygotowały pracownie JEMS Architekci i APA Wojciechowski, natomiast Geotest wykonał badania geologiczne wraz z dokumentacją na potrzeby projektowanej inwestycji.

Pages