Aktualności

 • Kompleks mieszkaniowo-biurowy w sąsiedztwie CH Arkadia

  Kompleks mieszkaniowo-biurowy w sąsiedztwie CH Arkadia

  Na 3-hektarowej działce w Warszawie w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego Arkadia powstanie kompleks mieszkaniowo-biurowy. Na potrzeby projektu inwestycji Geotest wykonał badania geotechniczne i sporządził dokumentację geologiczno-inżynierską. Łącznie wykonano ponad 1000 metrów wierceń o gł. do 40 metrów oraz sondowań CPT o gł. od 22 do 30 metrów. Na pobranych próbach gruntu wykonano zaawansowane badania trójosiowe. Autorem projektu jest Epstein, natomiast inwestorem Balmoral Properties.
 • Pałac w Janowie Podlaskim

  Rewitalizacja pałacu

  W styczniu 2012 Geotest wykonał badania geotechniczne na potrzeby projektu rewitalizacji pałacu zlokalizowanego w Janowie Podlaskim. W trakcie prac terenowych wykonano kilkanaście otworów badawczych oraz sondowań statycznych CPT. Pałac położony jest na krawędzi wysoczyzny i zastoiska wypełnionego słabonośnymi gruntami w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, których miąższość osiąga kilkanaście metrów.
 • Park of Poland

  Park of Poland

  Tak nazywał będzie się największy park rozrywki w Europie Centralnej. Inwestycja powstanie na terenie trzech gmin Mszczonowa, Radziejowic i Puszczy Mariańskiej. Inwestorem jest Global Parks Poland, a koszt przedsięwzięcia to nawet kilka miliardów złotych. Obecnie trwają prace projektowe. Park miałby powstać w ciągu najbliższych 3 lat. Geotest wykonał wstępne rozpoznanie oraz mapę warunków wodno-gruntowych dla pierwszego etapu tej inwestycji, który zajmie powierzchnię około 300 ha.
 • Druga linia metra

  Druga linia metra

  Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST latem 2011 roku rozpoczął nadzór geotechniczny nad budową II linii metra w Warszawie na odcinku centralnym od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński (z pominięciem stacji Powiśle i Stadion). Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: Astaldi S.p.A., GULERMAK, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki - w skrócie AGP. Kontrakt opiewa na sumę ponad 4 117 mln PLN. Budowa metra jest najdroższą i jedną z największych obecnie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.
 • Konstruktorska Business Center

  Konstruktorska Business Center

  Geotest zakończył nadzór geotechniczny na budowie biurowca Konstruktorska Business Center wznoszonego przez słowackiego dewelopera HB Reavis. Obecnie na palcu budowy trwają prace związane z wykonywanie płyty fundamentowej oraz stropu -1. Budynek będzie posiadał 6 kondygnacji nadziemnych oraz dwupoziomowy garaż podziemny. Autorem projektu jest firma Epstein Sp. z o.o. Wzorowo prowadzone prace budowlane oraz korzystne warunki wodno-gruntowe występujące na terenie inwestycji zapewniły bezproblemową realizację części podziemnej obiektu.
 • Trasa S8 - Węzeł Salomea

  Trasa S8 - Węzeł Salomea

  Obecnie realizowany jest pierwszy etap budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7. Głównym obiektem inwestycji jest węzeł Salomea. Koszt wykonania tego około 2 km długości odcinka i węzłów wynosi prawie 200 mln złotych. Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum Eurovia Polska SA, Eurovia CS i WARBUD SA. Na trasie przebiegu tego odcinka drogi występują lokalnie słabonośne grunty. Podczas badań geotechnicznych rozpoznane zostały grunty zastoiskowe reprezentowane przez torfy, namuły oraz gytie.
 • Wieżowiec Mennicy Polskiej

  Wieżowiec Mennicy Polskiej

  Zakład Badań Geotechnicznych Geotest jest w trakcie realizacji badań geotechnicznych na potrzeby wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla nowego Kompleksu Mennicy Polskiej przy ul. Pereca, Żelaznej i Prostej. Od strony ul. Prostej powstanie 130 metrowej wysokości wieża, która będzie najwyższym obiektem w okolicy. Na potrzeby projektu, którego autorem jest pracownia JEMS Architekci, wykonywane są rurowane otwory badawcze do gł. 50 metrów z poborem prób NNS do badań wytrzymałościowych gruntu oraz sondowania statyczne do głębokości ponad 20 metrów.
 • Sondowanie CPT można wykonywać w miejscach niedostępnych dla pojazdów kołowych

  150 inwestycji zaprojektowanych w oparciu o badania CPT

  Po 3 latach prowadzenia badań przy użyciu sondy statycznej CPT, Geotest wykonał badania dla 150-tej inwestycji budowlanej. Podczas kilku lat wykonywania testów przy pomocy sondowania statycznego wykonanych zostało kilkaset pomiarów o głębokości od 6 do 25 metrów.
 • Odbiornik Geodezyjny Stonex

  Stonex S9 GNSS-RTK w Geoteście

  Rewolucja w geodezyjnych pomiarach stała się faktem. Nie ma już potrzeby odszukiwania rzędnych reperów państwowych i wykonywania czasochłonnych pomiarów w terenie. Umożliwia to nowoczesny odbiornik GPS. Geotest wyposażył się w urządzenie Stonex S9. Stonex S9 to 220 kanałowy odbiornik, który odbiera sygnały systemów GPS, Glonass, Sbas, Galileo i Compass.
 • Sondowanie CPTU

  Geotest dokonał zakupu sondy CPTU

  W czerwcu 2011 roku, po 3 latach od zakupu sondy statycznej CPT firmy Pagani TG63-150 ze stożkiem mechanicznym, Geotest nabył oprzyrządowanie do sondowania CPTU ze stożkiem elektrycznym (piezostożkiem). Doświadczenie zdobyte w ciągu trzech lat sondowania CPT pozwoliło na opracowanie wiarygodnej metody interpretacyjnej wyników oraz dało podwaliny pozwalające na rzetelne wprowadzenie do użytku sondowania CPTU.

Pages