Badania gruntu dla domów jednorodzinnych - informacje

Od przeszło dwudziestu lat specjalizujemy się w przygotowaniu dokumentacji geotechnicznych dla budynków jednorodzinnych. Klienci są bardzo zadowoleni z naszych usług.

Co jest nam potrzebne?

Do przeprowadzenia badań potrzebna jest sytuacyjno wysokościowa mapa działki. Może być to mapa wydana do warunków zabudowy albo archiwalna, uzyskana z zasobów działów geodezyjnych w urzędzie miasta lub gminy. Można ją zeskanować i wysłać do nas mailem, osobiście dostarczyć do naszego biura lub przekazać na działce, podczas ewentualnego, ustalonego wcześniej spotkania. Zwykle nie jest ono koniecznie – staramy się oszczędzać czas naszych Klientów.

Oprócz mapy potrzebna jest także informacja o lokalizacji budynku na działce. Jeśli architekt przygotował już plan zagospodarowania terenu, prosimy o jego kopię.

Ważna jest również informacja czy budynek będzie podpiwniczony.

Oczywiście potrzebujemy dostępu do działki, więc prosimy o potrzebne klucze, jeśli działka jest ogrodzona.

Prace w terenie

Wykonujemy trzy otwory badawcze, które pozwolą określić rodzaj i stan gruntu oraz głębokość wody gruntowej. Zazwyczaj mają one głębokość 4-5 metrów, ale czasami, gdy warunki wodno-gruntowe uniemożliwiają głębsze rozpoznanie (np. w podłożu występuje bardzo twarda glina, czy kamień), wykonujemy płytsze. Otwory zawsze są zakończone w gruntach nośnych.

Na działce przeprowadzamy też pomiary wysokościowe, odnosząc się do rzędnych podanych na mapie. Gdy istnieje potrzeba, robimy sondowanie piasków. Istotna jest też wizja lokalna otoczenia działki.

Prace po przeprowadzeniu badań

Na podstawie danych zebranych w terenie i materiałów archiwalnych przygotowywana jest opinia geotechniczna, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25.04.2012 jest wymagana dla budynków, których głębokość posadowienia fundamentów nie przekracza 1.20 metra. Doświadczenie z ostatnich lat wykazuje, że przepis ten jest naprawdę respektowany.

Budynki, których głębokość posadowienia fundamentów przekracza 1.20 metra?

Dla budynków, których posadowienie fundamentów przekracza 1.20 metra potrzebne są: opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

Czas oczekiwania

Opinia geotechniczna jest przygotowywana w ciągu około dwóch tygodni. Jeżeli jest to czas zbyt długi, na życzenie Klienta praca może być wykonana szybciej.

Zawartość opinii geotechnicznej

W opinii geotechnicznej znajduje się cześć opisowa i rysunkowa. Zamieszczony jest plan z lokalizacją działki, mapa działki z zaznaczonymi miejscami otworów badawczych oraz przekroje, które przedstawiają budowę geotechniczną działki. Pokazują one warstwy gruntu i poziomy wody gruntowej. Do rysunków dołączamy legendę, która ułatwia ich odczytywanie.

W części opisowej szczególnie istotne są wnioski, podane na końcu. Informują one jak w bezpieczny i ekonomiczny sposób posadowić budynek. Na podstawie zgromadzonych danych konstruktor może zaprojektować fundamenty, dobrać izolację itp.

Cena

Koszt wykonania badań i opracowania dokumentacji wynosi netto 2000 pln. Do ceny należy doliczyć VAT 23%.

Wszystkich planujących budowę serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Najczęściej zadawane pytania

W ilu egzemplarzach wydawana jest opinia?

— Opinia przygotowywana jest w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

Czy potrzebny jest wjazd na działkę?

— W przypadku badań dla domów jednorodzinnych, badania w terenie wykonywane są sprzętem ręcznym. Wjazd na działkę nie jest wymagany.

W jakie dni można przeprowadzić badania?

— Badania wykonujemy tylko od poniedziałku do piątku. W soboty nie pracujemy.

Czy wykonywane są badania poza Warszawą?

— Badania wykonywane są w całym województwie mazowieckim.

Czy obecność inwestora na działce jest potrzebna?

— Nie, zwykle nie ma takiej potrzeby; jedynie wyjątkowo po ustaleniu spotkania na działce przez mail lub telefon.

Czy zawarte w opinii informacje pozwolą wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

— Tak, informacje zawarte w opinii są zupełnie wystarczające.

Czy badania dostarczą informacji potrzebnych do zaprojektowania pompy ciepła?

— Niestety nie, pompy ciepła lokalizowane są na znacznie większych głębokościach.

Czy wykonane odwierty można wykorzystać do zrobienia ujęcia wody (studni)?

— Niestety nie, ujęcia wody wykonuje się inną techniką.

Jak odbywa się przekazywanie dokumentacji?

— Opinię należy odebrać w naszym biurze.

Jakie są możliwe formy płatności?

— Można zapłacić gotówką lub dokonać przelewu na nr konta podany na fakturze.

Dlaczego koszt opinii to 2000 zł, jeżeli konkurencyjne firmy proponują niższe ceny?

— Nasze opracowania przygotowywane są przez preceyzjnie dobrany zespół profesjonalistów oraz w oparciu o doświadczenia zdobyte w czasie naszej przeszło dwudziestoletniej działalności (od 1990 roku). Przygotowaliśmy już ponad 5000 dokumentacji, nie tylko dla domów jednorodzinnych ale też dla wielu poważnych inwestycji. Realizowane przez nas opracowania w większości przypadków będą dużo pełniejsze i bogatsze w ważne informacje niż prace innych firm. Informujemy m.in. o:

  • jakiego typu potrzebna jest izolacja
  • czy potrzebne jest wykonanie drenażu
  • jak odprowadzić wodę opadową z dachu i terenu
  • jakie jest przewidywane wahanie poziomu wody gruntowej
  • czy można wykonać studnię chłonną
  • jaka jest wymagana głębokość posadowienia
  • czy można wykorzystać piasek z wykopu fundamentowego

W skórcie

Obiekt badań — Dom jednorodzinny
Typ dokumentacji  Opinia geotechniczna
Głębokość posadowienia fundamentów — Maksymalnie 1.20 metra
Dni wykonywania odwiertów — Poniedziałek - piątek
Czas oczekiwania — 2 tygodnie
Liczba egzemplarzy dokumentacji — 4 + egzemplarz elektroniczny
Koszt — 2000 zł netto
Sposoby płatności — Gotówka lub przelew