Jak gęsto i jak głęboko badać grunt

Poniższa strona demonstruje jak gęsto i jak głęboko należy wykonywać punkty badawcze.

Jak gęsto?

Poniższe przekroje obrazują jak zmieniał się układ warstw podłoża gruntowego, w miejscu budowy stacji metra w Warszawie, na skutek wykonywania kolejnych punktów badawczych. Rozpoznanie budowy geologicznej dla różnych inwestycji budowlanych bardzo często wymaga wykonywania punktów badawczych rozmieszczonych w oparciu o lokalne doświadczenie, a rzadziej o normy określające standardowe odległości pomiędzy nimi. Tylko właściwie zaprojektowane badania geotechniczne pozwalają na szczegółowe określenie przebiegu poszczególnych warstw geologicznych.

Używając przycisków pod rysunkiem można przechodzić pomiędzy poszczególnymi przekrojami.

Przechodząc pomiędzy kolejnymi przekrojami widzimy jak bardzo zmienia się przekrój przez podłoże gruntowe. Wykonywanie odpowiedniej ilości otwrów badawczych jest bardzo istotne, nie tylko w przypadku dużych inwestycji, ale także w przypadku tych mniejszych.


Jak głęboko?

Poprzedni przykład wyjaśniał wagę wykonywania otworów badawczych odpowiednio gęto. Poniższa animacja z kolei pokazuje, że należy pamiętać o tym, aby przeprowadzane badanie geotechniczne gruntu wykonane były także odpowiednio głęboko.

 • Numery posesji: 9, 7, 5.
  W podłożu grunt piaszczysty - wiercenia o głębokości 4m. Woda gruntowa na gł. 7m wg opinii sąsiada kopiącego studnię.

 • Prace rozbiórkowe:
  - rozebranie całej konstrukcji istniejącego budynku.

 • Prace projektowe:
  - rozbudowa obiektu oraz pogłębienie kondygnacji podziemnej.

 • Prace zabezpieczające:
  - wzmocnienie fundamentów budynku nr 9 przy użyciu iniekcji strumieniowej jet-grouting.

 • Prace zabezpieczające:
  - wykonanie ściany oporowej wzdłuż granicy z posesją nr 5.

 • Prace budowlane:
  - wykonanie wykopu na 1/4 powierzchni nowego budynku.

 • Odbiór podłoża gruntowego:
  - stwierdzono grunty słabonośne poniżej poziomu posadowienia nowego budynku i wodę gruntową na głębokości 4 m (3 m powyżej poziomu założonego w projekcie).

 • Konsultacje geotechniczne:
  - w wyniku konsultacji zdecydowano się wykonać dodatkowe wiercenia i sondowania CPT
  .

 • Badania geotechniczne:
  - w wyniku badań stwierdzono w podłożu grunty organiczne do głębokości co najmniej 14 m ppt.

 • Prace budowlane
  - zasypanie wykonanego wykopu.

 • Prace budowlane i projektowe:
  - wypłycenie poziomu posadowienia i przeprojektowanie budynku
  - dokończenie inwestycji po wielu miesiącach opóźnienia.

Prezentacja przygotowana w oparciu o nasz artykuł opublikowany w nr 11/2013 magazynu Inżynieria i Budownictwo