Zawalenie się budynku na skutek załamania się ściany oporowej

Co może się stać na budowie bez odpowiednich badań gruntu oraz projektów geotechnicznych?

Odpowiedź na powyższe pytanie z łatwością można wyczytać z filmów z wydarzeń w Istambule, gdzie do katastrofy, w pobliżu miejsca budowy nowego hotelu, doszło z powodu załamania się źle przygotowanej ściany oporowej zabezpieczającej wykop.

Zapadanie się ściany oporowej przedstawia następujący film:

Niewiele później nastąpiło osunięcie się stojącego w pobliżu budynku mieszkalnego.