Nasi specjaliści

Geotest Sp. z o. o. to ponad 20 osobowy zespół zgranych specjalistów, zarówno geologów i geotechników z uprawnieniami geologicznymi oraz indywidualnymi certyfikatami Polskiego Komitetu Geotechniki, jak i inżynierów i architektów. 100% kadry Geotestu stanowią osoby z wyższym wykształceniem, w tym kilka z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Największe, ponad czterdziestoletnie doświadczenie posiada dr inż. Krzysztof Traczyński pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

Zarząd

 • Krzysztof Traczyński

  Wykształcenie: doktor inżynier nauk technicznych, absolwent Geologii UW oraz Wydziału Inżynierii Lądowej PW

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem doktora nauk technicznych i 40-letnim doświadczaniem zawodowym. Założyciel i główny udziałowiec Geotest Sp. z o.o. Adiunkt w Instytucie Dróg i Mostów PW, wysoko oceniany przez studentów i współpracowników. Pasjonat historii Warszawy, autor kilkudziesięciu artykułów i referatów. Swoje bogate doświadczenie zawodowe często przekazuje na licznych szkoleniach i seminariach branżowych dla firm i instytucji. Liczne opracowania geotechniczne z terenu Warszawy sprawiają, że zna budowę geologiczną stolicy jak nikt inny. Uczestnik fazy projektowej i wykonawczej większości kluczowych warszawskich projektów budowlanych. Pomysłodawca i założyciel Geotekstu – pierwszegow Polsce internetowego magazynu poświęconego geologii i geotechnice w Polsce.

 • Michał Grela

  Wykształcenie: doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii

  Absolwent Wydziału Geologii UW z tytułem naukowym doktora nauk o Ziemii oraz ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zdobytym podczas nadzorów geotechnicznych nad realizacją największych inwestycji budowlanych w kraju, w tym na budowie I i II linii metra, tunelu i Dworca Łódź Fabryczna czy Stadionu Narodowego. Udziałowiec Geotest Sp. z. o. o. Pasjonat fundamentowania budynków wysokościowych i zabytkowych. Autor kilkudziesięciu artykułów, uczestnik warsztatów i konferencji w Polsce i zagranicą. Redaktor stron internetowych Geotest i Geotekst, które odwiedza ponad 20 tys. użytkowników miesięcznie.

 • Joanna Sawicka

  Wykształcenie: magister geologii

  Absolwentka Wydziału Geologii UW z dwudziestoletnim doświadczeniem w opracowywaniu projektów robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz dokumentacji badań podłoża gruntowego. Odpowiada za kontakty z geologiczną administracją państwową oraz koordynuje pracę zespołu geologów dokumentatorów. Współautorka kilku tysięcy dokumentacji i opinii geotechnicznych.

 • Małgorzata Łukasiewicz-Traczyńska

  Członek zarządu Spółki. Prowadzi prace architektoniczne realizowane przez Geotest.

Pozostali specjaliści

 • Albert Baudouin de Courtenay

  Wykształcenie: magister nauk humanistycznych

  Specjalista od prac terenowych i wierceń badawczych. Odpowiedzialny też za opracowywanie wyników sondowań. Ponad 15 lat pracy w branży geotechnicznej sprawia, że znajomość wykorzystywanego sprzętu geotechnicznego jak i opracowywanie wyników badań opanował do perfekcji. Związany z firmą od wielu lat, niezastąpiony Albert wielokrotnie wykazywał się inwencją podczas prac.

 • Michał Chmielak

  Prowadzi badania terenowe.

 • Ryszard Grosz

  Wykształcenie: magister inżynier ekolog

  Odpowiedzialny za badania terenowe. Specjalista od badań stanu czystości środowiska. Pracując w Geoteście ukończył studia na kierunku Ochrona Środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania.

 • Marek Kluczek

  Wykształcenie: inżynier budownictwa

  Prawdzi badania terenowe. Bardzo dobra znajomość programów CAD-owskich sprawia, że jest najlepszym fachowcem od nowoczesnego systemu pomiarów geodezyjnych GPS. W firmie wykonuje także badania sondami CPT i CPT-u.

 • Urszula Kobus

  Wykształcenie: magister geologii

  Sporządza projekty i dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz wykonuje badania laboratoryjne.

 • Krystyna Koperska

  Wykonuje projekty architektoniczne.

 • Monika Krasuska

  Wykształcenie: magister geologii

  W pracy szybka i samodzielna. Opracowuje dokumentacje i przekroje geologiczne. Swoim optymizmem zaraża otoczenie.

 • Rafał Kucharski

  Wykształcenie: magister geografii

  Uczestniczy w badaniach terenowych. W firmie jest prawdziwą alfa i omegą. Pamięta wydarzenia i fakty sprzed wielu lat. Jego pamięć i wiedza są bardzo przydatne i często korzystamy z tej przeogromnej bazy danych.

 • Grzegorz Markiewicz

  Wykształcenie: absolwent Wydziału Geografii UW

  Daje sobie rade w najtrudniejszych warunkach. Prowadził badania stojąc po pas w wodzie. Obsługuje sondę DPSH, CPT, CPT-u oraz wiertnicę. W pracy zawsze zdecydowany i samodzielny.

 • Św.P. Waldemar Panek

  Wykształcenie: technik

  Waldek jest historią Geotestu. Od powstania firmy do końca swoich dni był z nią związany. Obsługiwał i pielęgnował pierwsza wiertnicę WM5. Krzystof Traczyński razem z Waldkiem przez kilka lat stanowili jedynych pracowników firmy. Ze wspólnie przebytych wydarzeń można by napisać niezłą epopeję. Na Waldka zawsze można było liczyć i to nie tylko w sprawach zawodowych. Był pomocny dla wszystkich. Cichy i skromny, wspierający w trudnych chwilach słowami otuchy i działaniem. Po odejściu Waldka pozostała pustka.

 • Ludwika Syta

  Zajmuje się tworzeniem dokumentacji badań geotechnicznych i geologicznych.

 • Patrycja Szewczyk

  Wykształcenie: magister geologii

  Gdy rozpoczęła prace w firmie sporo czasu spędzała w laboratorium. Od wprowadzenia nowego prawa geologicznego zajmuje się tworzeniem specjalistycznych map. W niemal każdej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej znajdują się mapy jej autorstwa.

 • Paweł Traczyński

  Wykształcenie: magister informatyki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

  Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki z 12 letnim doświadczeniem w tworzeniu aplikacji internetowych, biznesowych i designie. Wielokrotnie brał udział w tworzeniu projektów IT dla miedzykontynentalnych firm i organizacji. W Geoteście odpowiedzialny na rozwój informatyczny, prezentację wizualną oraz programowanie i obłsugę aplikacji wykorzystywanych przez Spółkę, jak również za strony www prowadzone przez firmę.

 • Anna Urbanek

  Zajmuje się tworzeniem dokumentacji badań geotechnicznych i geologicznych.

 • Ewa Woroniecka

  Wykształcenie: magister filozofii oraz magister politologii

  -

 • Anna Zawadzka

  Wykształcenie: magister geologii

  Wykonuje przekroje geotechniczne, opracowuje projekty robót geologicznych, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie. Prowadzi również badania laboratoryjne.