Firmy zajmujące się fundamentowaniem

Aarsleff | Hydrobudowa | Geocomp | Hydrobudowa-6 | Keller | Soletanche

Aarsleff Sp. z o.o.

Fundamenty palowe, zabezpieczanie wykopów.

Adres: Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.
Tel/fax: (22) 648 88 35, 648 88 36.
Strona www:: www.aarsleff.com.pl

Technologie:

 • kotwy gruntowe
 • pale żelbetowe
 • zabezpieczanie wykopów ścianką szczelną
 • metody nierezonansowe z monitoringiem wibracji
 • oczepy żelbetowe

Realizacje:

 • Zabezpieczanie wykopów ścianką szczelną kotwioną w jednym poziomie kotew gruntowych:
  • Zespół Apartamentów, Warszawa dla Catalina Investment Sp. z o.o.
 • Zabezpieczanie wykopu ścianką szczelną. Metoda nierezonansowa z monitoringiem wibracji oraz instalacja ściany szczelnej metodą wciskaną. Odwodnienie wykopu:
  • Siedziba firmy Agora SA dla Agora SA / Porr Polska SA, Warszawa
 • Posadowienie na palach żelbetowych:
  • Budynek centrum handlowego dla Tesco Polska / Mostostal Zabrze SA, Tychy
 • Zabezpieczanie wykopu ścianką szczelną. Metoda nierezonansowa z monitoringiem poziomu wibracji. Stałe kotwy gruntowe, odwodnienie wykopu, oczepy żelbetowe:
  • Hotel Panorama 2 dla Orbis SA / CADsystem Miastoprojekt Sp. z o.o., Wrocław
 • Posadowienie na palach żelbetowych:
  • Budynek centrum handlowego E.Leclerc dla Immo Wrocław / CFE Polska Sp. z o.o., Wrocław
 • Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską. Metoda nierezonansowa z pomiarem wibracji:
  • Budynek apartamentowy dla Exbud development SA / Exbud Warszawa SA, Warszawa
 • Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską. Kotwy gruntowe:
  • Budynek mieszkalno-biurowy dla Aardom Sp. z o.o. / Z. Marciniak SA, Warszawa

Stump Hydrobudowa Sp. z o.o.

Adres: ul. 29 Listopada 10, 00-465 Warszawa.
Tel/fax:22 55 96 000, 22 55 96 005.
Strona www: www.stump-hydrobudowa.pl

Technologie:

 • pale wbijane formowane w gruncie
 • pale wiercone
 • pale ścianek berlinskich
 • ścianki szczelne wbijane
 • palisada z pali wbjanych i wierconych
 • palisady z pali wierconych w systemie VdW ("przed ścianą")
 • wykonywanie próbnych obciążeń pali
 • kompleksowe zabezpieczenie głębokich wykopów przy istniejącej zabudowie nadziemnej i podziemnej

Realizacje:

 • Pale dużych średnic:
  • Wiadukt nad torami WKD, ul. Łopuszańska
  • Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich
 • Pale Franki:
  • Budynki mieszkalne: Włodarzewska, Augustówka, Van Gogha

Zakład Konsultacyjno-Badawczy "Geocomp" Sp. z o.o.

Adres: ul. Balicka 18a, 30-149 Kraków.
Tel/fax: (12) 638 70 56, 638 70 57, 638 49 66, 638 50 11.
Strona internetowa: www.geocomp.krakow.pl

Technologie:

 • ściany szczelinowe
 • pale "CFA"
 • jet grouting
 • mikropale
 • przesłony wodoszczelne

Realizacje:

 • Ściany szczelinowe:
  • Centrum Komunikacyjne m. Krakowa - dla AKS "Sęk" s.c.
  • Przebudowa Dworca Sosnowca - dla Przedsiębiorstwa Budowlanego "BARMA" Sp. z o.o., Sosnowiec
 • Pale "CFA":
  • Budynek PZMOT w Lublinie - dla Przedsiębiorstwa Budowlano Remontowego BUDOMEX, ul. K.Olszewskiego 4, Lublin
  • Pale wielkośrednicowe w osłonie rurowej f 1500 mm dla posadowienia obiektu, 2MA - 25 w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa autostrady A4, Południowa Obwodnica Krakowa" - dla ABF Mosty Sp. z o.o. w Katowicach
 • Jet grouting:
  • Fundamenty budynku przy Pl. Trzech Krzyży oraz części budynku przy Al. Ujazdowskich 51 przyległego do Al. Ujazdowskich 49 w Warszawie - dla "TOP - 2000", Warszawa
  • Fundamenty budowy siedziby "POLITYKI" w Warszawie - dla Mostostalu Warszawa SA przy ul. Brackiej 4 w Warszawie

Dodatkowe informacje:

 • Firma posiada własne biuro projektowe

Hydrobudowa-6 SA

Oddział Kompleksowego Budownictwa Fundamentowego.

Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.
Tel/fax: (022) 619 93 84, 619 93 82.

Technologie:

 • ściany szczelinowe
 • ścianki berlińskie
 • kotwy gruntowe
 • przesłony iłowe
 • mikropale
 • pale wiercone w rurze osłonowej
 • rozparcia wykopów

Razem ze sprawdzonymi partnerami firma również wykonuje:

 • pale w technologii CFA
 • jet grouting

Oraz kompleksową realizację stanu '0' w metodzie podstropowej wraz z ewentualnym odwodnieniem wykopu i geodezyjnym monitoringiem obiektów sąsiednich.

Realizacje:

 • Budowa Centrum 2000 w Warszawie, najgłębsze ściany szczelinowe (głębokość 44 m)
 • Tunel Wisłostrada - Trasa Świętokrzyska, ściany szczelinowe i barety
 • Budynek "TVN" dla Media Business Center, ściany szczelinowe i barety
 • Hotel Filharmonia dla Kraków PORR, ściany szczelinowe i barety
 • Budynek ul. Królewska dla PIA Piasecki, ściany szczelinowe i barety
 • Metro - wyjście na stacji A 14 - Metro Warszawskie, ściany szczelinowe
 • Budynek ul. Grzybowska dla Pebex, ściany szczelinowe i barety

Keller Polska Sp. z o.o.

Specjalistyczne Techniki Fundamentowe.

Adres: ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Tel/fax: (22) 721 06 15, 721 06 13.
Strona www: www.keller.com.pl

Technologie:

 • wibroflotacja
 • mieszanie wgłębne
 • podchwytywanie
 • zabezpieczanie ścian i uszczelnianie dna głębokich wykopów
 • wykonywanie tuneli i przepustów
 • pale wiercone i iniekcyjne
 • gwoździowanie
 • jet grouting (Soilcrete®)
 • iniekcja rozpychająca Compaction Grouting
 • iniekcja rozrywająca (Soilfrac®)
 • kolumny żwirowe, kamienne i piaskowe
 • przesłony szczelinowe

Realizacje:

 • Wibroflotacjia:
  • Posadowienie podpór mostu granicznego w Gubinku
  • Obwałowania zbiornika w Cedzynie
 • Mieszanie wgłębne:
  • Wały Wisły w Krakowie
  • Wzmocnienie podłoża pod fundamenty i posadzkę biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • Podchwytywanie:
  • Fundamentów kościoła św. Jana w Gdańsku w technologii iniekcji strumieniowej
  • Podchwycenie fundamentów kilkunastu budynków w Warszawie
 • Zabezpieczanie ścian i uszczelnianie dna głębokich wykopów:
  • Zagęszczenie obwałowania zbiornika górnego metodą wibroflotacji i uszczelnienie iniekcją strumieniową zamka wodnego Elektrowni Dychów
 • Pale wiercone i iniekcyjne:
  • Moebel Walther w Warszawie posadowiony na palach CFA i kolumnach betonowych, pod lakiernię fabryki samochodów Opel w Gliwicach
 • Gwoździowanie:
  • Zabezpieczenie skarp wykopu budowlanego przy ul. Korczaka w Gdyni
 • Iniekcja rozpychająca:
  • Wzmocnienie posadzki hali Philips Farel Mazury w Kętrzynie

Dodatkowe informacje:

Firma oferuje wszelkie usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa specjalistycznych robót fundamentowych.

Soletanche Polska Sp. z o.o.

Budownictwo podziemne i fundamentowanie specjalne.

Adres: ul. Kredytowa 4/18 00-062 Warszawa.
Tel/fax: (022) 828 85 96, 827 28 74.
Strona www: www.soletanche.pl

Technologie:

 • ściany szczelinowe (wspornikowe, kotwione, rozpierane rozporami stalowymi i stropami docelowymi) - szczelność zapewniona przez opatentowane rozwiązanie połączeń poszczególnej sekcji ściany CWS®
 • barety i słupy tymczasowe
 • ściany berlińskie (wspornikowe, kotwione i rozpierane)
 • pale wykonane świdrem ciągłym - pale CFA
 • jet grouting
 • palościanki
 • kolumny kamienne - wibroflotacja
 • przesłony wodoszczelne
 • roboty żelbetowe (np.: stropy żelbetowe rozpierające, płyty fundamentowe)