Działki o powierzchni >50ha

Rodzaj usługi: Audyty środowiskowe
Data: 2020-2022

O realizacji

Wykonaliśmy kompleksowe audyty środowiskowe dla kilku nieruchomości, których powierzchnia wynosiła od 50 do 65 ha. Działki zlokalizowane były głównie w województwie mazowieckim, a ich przeznaczenie komercyjne to głównie obiekty magazynowo-logistyczne i osiedla mieszkaniowe.

Korzyści dla klienta

Klient otrzymał raport z oceną ryzyka w standardzie yellow red flags. Rzetelne dane na temat stanu jakości gruntu oraz wody gruntowej w obrębie nieruchomości pozwoliły właściwie wycenić działki i podjąć intratne decyzje biznesowe. Ponadto podaliśmy rzeczywiste koszty remediacji i doradziliśmy co do sposobu jej przeprowadzenia, włącznie z kwestią uzyskania stosownych decyzji administracyjnych.

Referencje

"Od lat współpracuję z firmą Geotest i z Panem Michałem Grelą w zakresie badania gruntu i oceny ryzyka pod kątem budowy nieruchomości komercyjnych na dużych powierzchniach. Badania geologiczne i audyty środowiskowe stanowią dla nas istotne wsparcie na etapie planowania inwestycji, w tym projektów typu brownfield."

Bartłomiej Krawiecki
Wiceprezes Zarządu
7R SA

Na wielkopowierzchniowych terenach spotykamy często zróżnicowane warunki - na jednej nieruchomości może znajdować się nieczynny zakład przemysłowy, ujęcie wody, podmokłości, grunty słabonośne i strefy ochrony konserwatorskiej. Konieczna jest dogłębna analiza przypadku oraz globalne spojrzenie na projekt. Największym wyzwaniem takich projektów jest skoordynowanie pracy wielu zespołów specjalistów.

Project Manager