Laboratorium gruntowe

Od listopada 2001 roku działa nasze laboratorium gruntowe.

W laboratorium można przeprowadzać następujące badania:

  • badanie wilgotności
  • oznaczanie granicy płynności
  • oznaczanie granicy plastyczności
  • analiza sitowa
  • analiza areometryczna
  • oznaczanie gęstości objętościowej gruntu
  • badanie Proctora
  • oznaczanie zagęszczenia gruntów niespoistych

Zapraszamy do korzystania z usług naszego laboratorium !