Lekka płyta dynamiczna

Lekka płyta dynamiczna służy do kontroli zagęszczenia gruntu. Badanie prowadzi się w prosty sposób, obciążając dynamicznie płytę o średnicy 30 centymetrów. Po trzech próbnych obciążeniach dokonuje się właściwych pomiarów odkształcenia podłoża. Odczyty rejestruje elektroniczny przyrząd, połączony kablem z płytą. Bezpośrednio po pomiarze można stwierdzić czy badane podłoże zostało zagęszczone w sposób wystarczający. Razem z płytą dynamiczną można kupić małą drukarkę, która w terenie drukuje wyniki badań. Wyniki można także przenieść z rejestratora do pamięci komputera i wydrukować na drukarce biurowej.

Płyta dynamiczna pozwala określić dynamiczny moduł odkształcenia podłoża Ev. Korzystając ze znanych korelacji z wartości modułu można bezpośrednio wyznaczyć wskaźnik zagęszczenia podłoża Is.

Lekka płyta dynamiczna - głębokość badań

Lekką płytą dynamiczną można zbadać powierzchniowe warstwy podłoża do grubości około 0.5 metra. Głębiej położone warstwy można skontrolować umieszczając płytę w szurfach badawczych (małych wykopach).

Zastosowania

Urządzenie jest bardzo przydatne gdy potrzeba jest określić zagęszczenie wbudowanych w podłoże warstw gruntu, pod posadzki, fundamenty, drogi itp. Płytą kontroluje się wbudowane warstwy gruntu w nasypy i przy wypełnianiu wykopów przy wymianie gruntów.

W Niemczech gdzie płyta dynamiczna została skonstruowana i wyprodukowana, urządzenie to znalazło szerokie zastosowanie, szczególnie w budownictwie drogowym. Także w Polsce zainteresowanie lekką płytą dynamiczną jest coraz większe. Wiele firm geotechnicznych prowadzi badania tym urządzeniem na budowie autostrad i dróg ekspresowych.

Zakłady w Magdeburgu wypuściły na rynek 20 tysięcy sztuk lekkich płyt dynamicznych.

W Geoteście płyta sprawdziła się m.in. w trakcie budowy nasypu na centrum handlowym Arkadia oraz w czasie prowadzonej wymiany gruntu na budowie centrum handlowego Ikea na Targówku.