Lokalizator EasyLoc Rx/Tx

Zakład Badań Geotechnicznych Geotest posiada na swoim wyposażeniu urządzenie EasyLoc Rx/Tx firmy SebaKMT. Jest to przyrząd lokalizacyjny najnowszej generacji, który pozwala na wyszukiwanie podziemnych instalacji. Umożliwia on bezpiecznie unikać kolizji z podziemnymi kablami i rurami podczas badań geotechnicznych.

Lokalizator EasyLoc Rx/Tx
Lokalizator EasyLoc Rx/Tx. Po prawej widoczny generator aktywnych sygnałów lokalizacyjnych.

Lokalizator EasyLoc Rx odbiera naturalne sygnały pochądzące z podziemnych instalacji metalowych, np. z kabli energetycznych obciążonych lub fale radiowe przenoszone przez kable telekomunikacyjne i rury metalowe. Dzięki wykorzystaniu tzw. pasywnego trybu pracy urządzenie jest w stanie wykryć większość metalowych elementów uzbrojenia podziemnego.

Ponadto urządzenie posiada generator sysgnału. Wykorzystując aktywny sygnał lokalizacyjny generatora sygnałowego nadany selektywnie na pojedyńczą instalację, lokalizator EasyLoc Rx powiększa swoje możliwości poszukiwawcze obejmując także m.in.:

  • głębiej położone żeliwne rury wodociągowe
  • cztero-parowe kable telekomunikacyjne
  • nieobciążone kable oświetlenia ulicznego

EasyLoc Rx umożliwia także dokładne określenie głębokości ułożenia podziemnych instalacji.

Więcej informacji, w tym opis zasady działania oraz prezentację jak używać urządzenia można znaleźć na stronie www.easyloc.info