Sonda CPTU

Sonda statyczna CPTU pozwala z jeszcze większą precyzją oceniać profil wgłębny i stan zalegających w podłożu gruntów. Ciągły zapis (w interwałach co 1 cm) parametrów podłoża możliwy jest dzięki zastosowaniu stożka elektrycznego tzw. piezostożka wyposażonego w liczne czujniki oraz oprzyrządowania komputerowego stale rejestrującego opory sondowania, głębokość, ciśnienie wody w porach gruntu, odchylenie żerdzi od pionu i inne. Stożek o kącie rozwarcia 60 stopni wciskany jest w grunt z prędkością 2cm/s. Sondowanie CPTU jest jedną z najnowocześniejszych metod badania gruntu w Polsce i na świecie.

Czym się różni sondowanie CPTU od CPT?

Zasadnicze różnice obu testów wynikają przede wszystkim z rodzaju użytego stożka pomiarowego w badaniu. Typ stożka decyduje o dokładności pomiaru, który jest zdecydowanie większy przy sondowaniu CPTU oraz o możliwości rejestracji ciśnienia wody w porach, co pozwala na określenie większej liczby parametrów charakteryzujących podłoże gruntowe w danym miejscu. Sondowanie statyczne CPTU (z ang. Cone Penetration Test with Pore Pressure Measurment) polega na badaniu przy użyciu stożka elektrycznego z możliwością pomiaru ciśnienia wody w porach gruntu. Natomiast w sondowaniu CPT zazwyczaj używa się stożka mechanicznego Begemanna. Skrót CPTU pochodzi od nazwy angielskiej sondowania oraz dodania litery u będącej symbolem ciśnienia porowego. Często w literaturze pojawia się również nazwa CPTu.

Jak przebiega badanie sondą CPTU?

Metodyka badania CPTU jest bardzo zbliżona do tradycyjnego sondowania CPT. Po rozstawieniu urządzenia na punkcie badawczym przeprowadza się kotwienie sondy. Odpowiednie przymocowanie urządzenia do podłoża zapewnia możliwość przeprowadzenia badania do wymaganej głębokości. Mocowanie wykonuje się kotwami, mechanicznie wkręcanymi w grunt. Należy zwracać uwagę, aby kotwy wkręcały się w grunt nie naruszając zbytnio jego struktury. Stożek pomiarowy osadzony na żerdzi i połączony przewodem z komputerem wciskany jest w podłoże z siłą do 180 kN (w przypadku sondy Pagani TG63). Cały przebieg sondowania obserwuje się na ekranie komputera.