Sonda DPL / SLVT

Sonda dynamiczna lekka DPL

Sondą DPL (Dynamic Penetration Light) to najpopularniejsze urządzenie, w naszym kraju, do wyznaczania stopnia zagęszczenia piaszczystych gruntów rodzimych lub wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypowych. Jest to najlżejsza z dostępnych sond dynamicznych, waga młota (popularnie zwanego babą) wynosi 10 kg, pozwala na zbadanie podłoża gruntowego do głębokości 6.0 - 10.0 metrów. Urządzenie to szczególnie przydatne jest do określania stanu zagęszczania gruntu wbudowanego w korpus nasypu drogowego lub w innych robotach ziemnych. Kontrolę wykonanego zagęszczenia gruntu można przeprowadzić przy użyciu płyty dynamicznej (jednak jej zasięg jest ograniczony do około 0,50 m), w przypadku większej miąższości gruntu wbudowanego konieczne jest użycie sondy DPL. Stożkową końcówkę sondy wprowadza się w podłoże rejestrując liczbę uderzeń N10 (czyli potrzebnych do wbicia 10 cm sondy).

Geotest wykorzystał ten rodzaj sondy, podczas nadzoru geotechnicznego na budowie metra oraz Trasy Siekierkowskiej. Sonda DPL była niezastąpiona również podczas kontroli zagęszczenia na budowie Poleczki Bussines Park, Mokotów Plaza czy Platinum Towers.

Sonda dynamiczna lekka DPL
Sonda dynamiczna lekka DPL - schemat

Sonda stożkowo-krzyżakowa SLVT

Sonda SLVT jest najprostszym urządzeniem do badań terenowych in situ, którym można określić stan gruntów spoistych. Możliwe jest zbadanie podłoża gruntowego do głębokości 6.0 - 10.0 metrów. Urządzenie to szczególnie przydatne jest do określania parametrów wytrzymałościowych słabych gruntów. Krzyżakową końcówkę sondy wprowadza się w podłoże rejestrując liczbę uderzeń N10 (czyli potrzebnych do wbicia 10 cm sondy) jak w tradycyjnej sondzie dynamicznej DPL. W chwili osiągnięcia słabej warstwy dokonuje się pomiaru wytrzymałości na ścinanie poprzez rejestrację momentu obrotowego końcówki krzyżakowej wykorzystując klucz dynamometryczny. Na podstawie wzorów korelacyjnych można określić również stopień plastyczności interesującej nas warstwy gruntu.

Sonda stożkowo-krzyżakowa SLVT
Sonda stożkowo-krzyżakowa SLVT - schemat
Sonda stożkowo-krzyżakowa SLVT
Sonda stożkowo-krzyżakowa SLVT