Wiertnica spalinowa

Na trójnogu wiertniczym o udźwigu 800 Kg zawieszona jest jednostka napędowa STIHL BT 360. Wiertnica umożliwia wykonanie wierceń do głębokości 12 - 15 metrów. Stosuje się żerdzie ślimakowe o długości 1.0 metra i średnicy 62 - 75 mm.

Urządzenie to jest szczególnie przydatne do rozpoznania podłoża zbudowanego ze słabych gruntów. Wygodnie prowadzi się wiercenia w gruntach piaszczystych, suchych lub nawodnionych.

Dzięki niewielkim rozmiarom możliwe jest wykonanie wierceń w pomieszczeniach zamkniętych.

Wiertnica z powodzeniem została zastosowana w czasie badań podłoża gruntowego dla budynku "Pasty" w Warszawie przy ulicy Zielnej. Wiercenia prowadzono w piwnicach budynku. Przy pomocy giętkiej plastikowej rury przymocowanej do silnika STIHL na zewnątrz budynku odprowadzone zostały spaliny.

Wiertnica spalinowa