Analiza stateczności skarpy

Analizę stateczności skarpy wykonujemy jedynie w ramach realizacji kompleksowych opracowań. Opisanej tutaj usługi nie wykonujemy poza nimi.

Cel analizy stateczności skarpy

Analizę stateczności skarpy wykonuje się dla obiektów usytuowanych na skarpie w pobliżu jej krawędzi i u podnóża. Analiza stateczności skarpy pozwala obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk osuwiskowych na badanym terenie i opiera się na danych uzyskanych z badań geotechnicznych gruntu z uwzględnieniem charakterystyki obiektu budowlanego posadowionego na skarpie. Aby rzetelnie przeprowadzić analizę niezbędne są dane dotyczące sposobu i głębokości posadowienia oraz wielkości obciążeń przenoszonych przez obiekt na podłoża gruntowe.

Zobacz artykuł Poradnik: Budowa domu na skarpie.

Analiza stateczności skarpy - Skarpa Warszawska w rejonie Starego Miasta
Analiza stateczności skarpy - Skarpa Warszawska w rejonie Starego Miasta

Korzyści z analizy stateczności skarpy

Analiza stateczności skarpy jest kluczowa dla każdego obiektu znajdującego się w jej pobliżu. Pozwala ocenić ryzyko osunięcia się gruntu, w momencie realizacji i po wybudowaniu obiektu. Dane te pozwolą Ci podjąć decyzję, czy na danym terenie warto prowadzić inwestycje oraz czy projekt wymaga wprowadzenia zmian uwzględniających specyfikę położenia budowli na skarpie.

Pamiętaj: niewykonanie obliczeń może prowadzić do poważnej katastrofy budowlanej i pociągnąć za sobą niewspółmiernie duże koszty jej likwidacji oraz wprowadzić dezorganizacje i opóźnienia na plac budowy oraz nawet zagrozić zdrowiu i życiu ludzi przebywających w otoczeniu budowy.

Dlaczego Geotest?

Wykonujemy badania geotechniczne już od 1990 roku. W tym czasie zebraliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim stworzyliśmy zgrany zespół profesjonalistów. Nasza praca odbywa się pod kierownictwem Krzysztofa Traczyńskiego, specjalisty z 30 letnim doświadczeniem w branży geotechnicznej. Wykonywaliśmy badania gruntu dla największych firm budowlanych i setek klientów indywidualnych (lista naszych klientów », galeria naszych realizacji »). Wiemy czego oczekujesz i wiemy jak to zrobić.

Zakres analizy stateczności skarpy

Analizę przeprowadza się, wzdłuż wybranego przekroju, w sposób analityczny na podstawie jednej z kilku metod stosując np. program GEO-5, czy też inne nowoczesne oprogramowanie oparte na metodach elementów skończonych (MES). Do najbardziej popularnych metod analitycznych w naszym kraju należą metody Felleniusa i Bishopa. Wynikiem obliczeń stateczności skarpy jest współczynnik bezpieczeństwa F, którego wartość możemy porównać z podanymi poniżej kryteriami stateczności i ocenić możliwość powstania osuwiska:

  • bardzo mało prawdopodobne, gdy F > 1,5
  • mało prawdopodobne, gdy F = 1,3 — 1,5
  • prawdopodobne, gdy F = 1,0 — 1,3
  • bardzo prawdopodobne, gdy F

Zobacz też Poradnik: Zabezpieczanie skarp i dna wykopu fundamentowego.

Sposób przedstawiania wyników obliczeń stateczności skarpy

Analiza stateczności skarpy tworzy rozdział w przygotowywanej dokumentacji badań podłoża gruntowego lub geologiczno-inżynierskiej lub stanowi oddzielny raport w przypadku nie wykonywania pozostałych usług.

Oprócz podania wartości współczynnika bezpieczeństwa, wyniki obliczeń stateczności skarpy przedstawia się w sposób graficzny z zaznaczeniem kołowej powierzchni poślizgu (jak na rysunku) na wybranym do analizy przekroju.

Obliczanie stateczności skarpy - karta z wynikami obliczeń stateczności skarpy
Obliczanie stateczności skarpy - karta z wynikami obliczeń stateczności skarpy

Dzięki nam:

  • Poznasz ryzyko osunięcia się skarpy,
  • Dostosujesz projekt do warunków gruntowych,
  • Otrzymasz pomoc doświadczonych profesjonalistów,
  • Zminimalizujesz możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej,
  • Unikniesz dodatkowych kosztów związanych z likwidacją osuwiska.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Praca w branży geotechnicznej to nasza pasja, a dbałość o naszych klientów to dla nas jeden z najistotniejszych punktów współpracy. Jeżeli potrzebujesz pomocy naszych specjalistów - zamów badania już dziś. Gwarantujemy Ci pełną satysfakcję i usługi na najwyższym poziomie.

Analiza stateczności skarpy - jak zamówić?

Aby zamówić badanie stateczności skarpy skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.