Badania geologiczne i geofizyczne

Badania geologiczne i geofizyczne

Wykonujemy wszelkiego typu badania podłoża gruntowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z wytycznymi Eurokod 7. Oferujemy wiercenie otworów badawczych do głębokości 100 m w dowolnej technologii dostosowanej do potrzeb Klienta, w tym pełnordzeniowych, a także sondowania wszelkiego typu, zarówno dynamiczne, jak i statyczne: CPTU, SCPTU, DMT, SDMT i inne. Przeprowadzamy także badania laboratoryjne dla określenia efektywnych wartości parametrów geotechnicznych, wykonujemy kompleksowe badania wytrzymałościowo-odkształceniowe, w tym w aparacie trójosiowego ściskania, edometryczne, konsolidometryczne, bender element (BE) test i inne. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowych badań geofizycznych na potrzeby budownictwa, analizujemy stan nasypów, skarp, wałów przeciwpowodziowych. Oceniamy przydatność terenów po eksploatacji górniczej i wykrywamy obecność obiektów archeologicznych.

Wykonujemy następujące opracowania:

  • opinia geotechniczna
  • dokumentacja badań podłoża gruntowego
  • dokumentacja geologiczno-inżynierska
  • projekt geotechniczny
  • ocena wpływu inwestycji na zabudowę sąsiednią, np. na obiekty metra
  • projekt odwodnienia
  • opracowania hydrogeologiczne
  • operaty wodnoprawne
  • raporty z badań geofizycznych