Badania zanieczyszczenia gruntu i wody

O usłudze

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody przeprowadza się na potrzeby realizacji inwestycji budowlanych, by poznać wpływ obiektów i instalacji na środowisko, z myślą o wykorzystaniu gruntów antropogenicznych do budowy nasypów oraz przy wykonywaniu remediacji gruntów. Badania zanieczyszczenia przeprowadzamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Wykonujemy kompleksowe analizy zanieczyszczenia w obrębie nieruchomości, zarówno badania wstępne jak i szczegółowe – opracowujemy także raporty w przypadku wykrycia szkód dla środowiska.