Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody

Cel badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody przeprowadza się w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanych, wpływu obiektów i instalacji na środowisko, wykorzystywaniu gruntów antropogenicznych do budowy nasypów oraz przy wykonywaniu rekultywacji gruntów.

Sozologia

5 września 2016 roku zostało wprowadzone w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska, które określa sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe zostały zakwalifikowane do grupy gruntów I. W czwartej grupie znalazły miejsce tereny przemysłowe i komunikacyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem tereny zanieczyszczone identyfikuje się w pięciu etapach.

Etap pierwszy

Obejmuje ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie.

Etap drugi

Obejmuje ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane na danym terenie.

Etap trzeci

Obejmuje zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem.

Etap czwarty

Obejmuje zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych oraz wykonanie tych badań.

Na tym etapie określa się schemat lokalizacji punktów pobierania próbek.

Dla terenów z grupy gruntów I i IV:

 • o powierzchni do 0.05 ha ustala się dla badanego terenu przynajmniej 1 sekcję
 • o powierzchni powyżej 0.05 ha do 1 ha ustala się dla badanego terenu przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej od 0.1 ha
 • na terenie o powierzchni powyżej 1 ha do 10 ha ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 0.5 ha

Dla każdej sekcji wyznacza się przynajmniej 15 punktów pobrania próbek pojedynczych w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych próbek 1 próbki zbiorczej dla całego terenu. Próby mieszane pobiera się z głębokości 0 – 0.25 m ppt.

Poza próbami powierzchniowymi (mieszanymi) pobiera się próby z głębokości od 0.25 do 1.00 metra.

W przypadku, gdy w podłożu występują grunty nasypowe lub lokalne źródła zanieczyszczeń pobiera się dodatkowo próby na głębokości większej niż 1.0 metr w przedziałach nie większych niż 2.0 metry.

Oznacza to że jeżeli np. grunty nasypowe sięgają do głębokości 4.5 metra ppt. oprócz próby powierzchniowej pobiera się próby z głębokości 0.80-1.00; 2.80-3.00 i 4.80-5.00 metrów ppt.

W dokumentacji badań wstępnych (etap czwarty) porównuje się otrzymane wyniki analiz z dopuszczalnymi zawartościami badanych substancji.

Dokumentacja badań wstępnych powinna ponadto zawierać:

 • datę pobrania próbek
 • miejsce pobrania próbek (współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej GPS)
 • głębokości pobierania próbek
 • sposób użytkowania gruntu w miejscu poboru próbek
 • wnioski i zalecenia

Etap piąty

Obejmuje prowadzenie badań szczegółowych.

W przypadku, gdy badania wstępne nie wykazały zanieczyszczeń nie ma konieczności wykonywania badań szczegółowych. W takim przypadku nie realizuje się etapu V.

Gdy badania wstępne wykazały zanieczyszczenia należy opracować program badań szczegółowych i przeprowadzić te badania.

Po ich wykonaniu opracowuje się dokumentację badań szczegółowych w której oprócz informacji analogicznych do znajdujących się w dokumentacji wstępnej powinna znaleźć się mapa przedstawiająca zasięg stwierdzonego zanieczyszczenia w planie oraz przekroje ilustrujące przebieg granicy gruntów skażonych w planie.

W przypadku występowania wody gruntowej należy wskazać kierunek jej spływu.

Przykłady

Przykład badań wstępnych nr 1.

Działka o powierzchni 0.45 ha. Brak nasypów o miąższości większej niż 1.0 metr. Pięć stref powierzchniowych o powierzchni   ̴0.1 ha. Pięć prób mieszanych powierzchniowych oraz pięć prób z głębokości 0.8-1.0 m. Razem 10 prób do analiz laboratoryjnych.

Działka o analogicznej powierzchni ale grunty nasypowe zalegają do głębokości 2.5 m ppt. Pięć prób mieszanych powierzchniowych, 5 prób z głębokości 0.8-1.0 m oraz 5 prób z głębokości 2.8-3.0 m. Razem 15 prób do analiz laboratoryjnych.

Przykład badań wstępnych nr 2.

Działka o powierzchni 1.4 ha. Brak nasypów o miąższości większej niż 1.0 metr. 10 stref powierzchniowych- 10 prób mieszanych oraz 10 prób z głębokości 0.8-1.0 m. Razem 20 prób do analiz laboratoryjnych.

Działka o analogicznej powierzchni ale grunty nasypowe zalegają do głębokości 2.40 m ppt.

 • 10 prób mieszanych powierzchniowych
 • 10 prób z głębokości 0.80-1.00 m ppt
 • 10 prób z głębokości 2.80-3.00 m ppt
Już ponad
556
Takich badań
Wykonaliśmy
Dla naszych klientów w ostatnich latach

Zakres badania zanieczyszczenia gruntu i wody

 • Określenie agresywności wody lub gruntu w stosunku do betonu
 • Określenie zawartości substancji ropopochodnych oraz metali ciężkich (standardowe badanie obejmuje 12 metali ciężkich, takich jak: arsen, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, bar, kobalt, molibden, cyna). Możliwe jest również oznaczenie stężenia innych substancji zależnie od potrzeb klienta.
Badania zanieczyszczenia gruntu i wody - fragment mapy obrazującej obszary rozpoznanego zanieczyszczenia gruntu
Badania zanieczyszczenia gruntu i wody - fragment mapy obrazującej obszary rozpoznanego zanieczyszczenia gruntu

Korzyści z badań zanieczyszczenia gruntu i wody

Dzięki badaniu dowiesz się w jaki sposób lokalne warunki wodne i gruntowe wpłyną na Twoją konstrukcję, dając Ci możliwość dostosowania projektu do otoczenia i powzięcia odpowiednich środków zapobiegawczych. Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody, wykonane przed zakupem działki, pozwolą sprawdzić stan czystości środowiska interesującego Cię terenu i uniknąć nawet wielomilionowego kosztu utylizacji gruntu w momencie rozpoczęcia inwestycji budowlanej.

Pamiętaj: pominięcie tego badania wystawia Cię na zbędne ryzyko, którego koszty są niewspółmiernie wysokie w stosunku do samego badania. Niejednokrotnie koszt utylizacji zanieczyszczonego gruntu liczony jest w milionach złotych.

Dlaczego Geotest

Wykonujemy badanie zanieczyszczenia gruntu i wody już od 1990 roku. W tym czasie zebraliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim stworzyliśmy zgrany zespół profesjonalistów. Nasza praca odbywa się pod kierownictwem Krzysztofa Traczyńskiego, specjalisty z 30 letnim doświadczeniem w branży geotechnicznej. Wykonywaliśmy badania gruntu dla największych firm budowlanych i setek klientów indywidualnych (lista naszych klientów », galeria naszych realizacji »). Wiemy czego oczekujesz i wiemy jak to zrobić.

Sposób badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody przeprowadzamy pobierając próby w terenie, a następnie określamy stężenie wybranych substancji w laboratorium. Zazwyczaj wykonujemy dwa oznaczenia z jednego otworu badawczego, pierwsza próba pochodzi z warstwy przypowierzchniowej, a druga z głębokości kilku metrów.

Badanie zanieczyszczenia gruntu i wody wykonywane przez naszę firmę przeprowadzane są wyłącznie w laboratorium z akredytacją.

Akredytacja laboratoriów jest przyjętą w UE metodą zapewnienia jakości badań. Certyfikaty jakości są potwierdzeniem, że laboratorium spełnia wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO/IEC17025 2005: "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Jeżeli nie wiesz, którą opcję wybrać w Twoim przypadku, skontaktuj się z nami, z przyjemnością Ci doradzimy.

Sprawozdanie z badań

W przypadku wykonywania badań zanieczyszczenia gruntu lub wody równolegle z przygotowywaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego lub geologiczno-inżynierskiej, ich wyniki stanowią rozdział w dokumentacji.

W przypadku, gdy skorzystasz tylko z tej usługi, badanie będzie stanowiło oddzielny raport.

Dzięki nam:

 • Zapobiegniesz potencjalnym problemom,
 • Unikniesz nieplanowanych kosztów związanych z utylizacją zanieczyszczonego gruntu,
 • Dowiesz się jak skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom,
 • Otrzymasz pomoc doświadczonych profesjonalistów,
 • Zaoszczędzisz czas,
 • Dotrzymasz terminów realizacji projektu.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Praca w branży geotechnicznej to nasza pasja, a dbałość o naszych klientów to dla nas jeden z najistotniejszych punktów współpracy. Jeżeli potrzebujesz pomocy naszych specjalistów - zamów badania już dziś. Gwarantujemy Ci pełną satysfakcję i usługi na najwyższym poziomie.

Zamów badanie zanieczyszczenia gruntu i wody

Aby zamówić badanie, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.