Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego ma na celu określenie rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. Badania gruntu określają również poziom wody gruntowej oraz stateczność wykopów i nasypów.

Podstawa prawna opracowywania dokumentacji badań podłoża gruntowego

Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania dokumentacji badań podłoża gruntowego jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie to określa rodzaj dokumentacji jaki należy wykonać, w zależności od rodzaju projektowanego obiektu – kategorii geotechnicznej obiektu (zobacz podpunkt "Kategorie geotechniczne") i złożoności budowy geologicznej terenu.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego (wraz z opinią geotechniczną) jest w większości przypadków inwestycji budowlanych w Polsce wystarczającym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku obiektów zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, należy dodatkowo wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską.

Korzyści z posiadania dokumentacji badań podłoża gruntowego

Zamawiając dokumentację badań podłoża gruntowego spełnisz wymogi prawa oraz otrzymasz kompleksową pomoc i liczne informacje pozwalające Ci dostosować projekt do warunków gruntowych i zapobiec ewentualnym problemom, które generują wysokie koszty i opóźnienia prac.

Pamiętaj: dokumentacja badań podłoża gruntowego (wraz z opinią geotechniczną) jest w większości przypadków wystarczającym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę.

Rodzaje warunków gruntowych

Poniższe zestawienie wyjaśnia możliwe warunki gruntowe oraz kiedy są one proste, kiedy złożone, a kiedy skomplikowane.

Proste warunki gruntowe

Występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Złożone warunki gruntowe

Występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Skomplikowane warunki gruntowe

Występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Zobacz też Poradnik: Obszary o niekorzystnych warunkach budowlanych w Warszawie.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego - przekrój geologiczno-inżynierski dla podpory nurtowej Mostu Połnocnego
Dokumentacja badań podłoża gruntowego - przekrój geologiczno-inżynierski dla podpory nurtowej Mostu Północnego

W zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych określa się kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej.

Dlaczego Geotest?

Wykonujemy badania geotechniczne już od 1990 roku. W tym czasie zebraliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim stworzyliśmy zgrany zespół profesjonalistów. Nasza praca odbywa się pod kierownictwem Krzysztofa Traczyńskiego, specjalisty z 30 letnim doświadczeniem w branży geotechnicznej. Wykonywaliśmy badania gruntu dla największych firm budowlanych i setek klientów indywidualnych (lista naszych klientów », galeria naszych realizacji »). Wiemy czego oczekujesz i wiemy jak to zrobić.

Sprawozdanie z badań, czyli co zawiera dokumentacja badań podłoża gruntowego

Część tekstowa

Dokumentacja badań podłoża gruntowego złożona jest z części opisowej oraz graficznej. W części tekstowej opisane jest położenie terenu objętego badaniami gruntu, jego morfologia i ogólna charakterystyka oraz budowa geologiczna regionu z wyszczególnieniem warunków gruntowych i wodnych na przedmiotowej działce. Dokumentacja zwiera również szczegółowe wnioski i zalecenia oraz wytyczne dotyczące sposobu fundamentowania, odwodnienia itp., wartości parametrów geotechnicznych dla wszystkich warstw gruntu występujących w podłożu.

Część graficzna zawiera

 • mapę lokalizacyjną terenu,
 • mapę dokumentacyjną,
 • przekroje geotechniczne,
 • objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach,
 • karty sondowań,
 • zestawienia wyników badań laboratoryjnych gruntów i wody (o ile były wykonywane)

Zobacz jak wygląda przykładowa dokumentacja ».

Badania terenowe i laboratoryjne gruntów

Dokumentację badań podłoża gruntowego przygotowuje się na podstawie zespołu czynności badawczych, wykonywanych w celu określenia rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. Badania gruntu określają również poziom wody gruntowej, instaluje się piezometry oraz analizuje się stateczność skarp, wykopów lub nasypów.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego - sondowanie dynamiczne DPSH na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie
Dokumentacja badań podłoża gruntowego - sondowanie dynamiczne DPSH na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie

Prace wykonywane w ramach sporządzania dokumentacji

W zależności od budowy geologicznej i rodzaju inwestycji budowlanej, dla sporządzenia właściwej dokumentacji badań podłoża gruntowego, która pozwoli zoptymalizować sposób posadowienia oraz zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu, wykonuje się poniższe prace:

Dzięki nam:

 • Spełnisz wymogi prawne,
 • Dostosujesz projekt do warunków gruntowych,
 • Zapobiegniesz potencjalnym problemom lub dowiesz się jak rozwiązać już powstałe,
 • Zminimalizujesz koszty związane z posadowieniem obiektu budowlanego,
 • Otrzymasz pomoc doświadczonych specjalistów.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Praca w branży geotechnicznej to nasza pasja, a dbałość o naszych klientów to dla nas jeden z najistotniejszych punktów współpracy. Jeżeli potrzebujesz pomocy naszych specjalistów - zamów badania już dziś. Gwarantujemy Ci pełną satysfakcję i usługi na najwyższym poziomie.

Zamów wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego

Aby zamówić dokumentację badań podłoża gruntowego skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.