Audyt środowiskowy due diligence (ocena środowiskowa)

Ocena środowiskowa w zakresie ochrony środowiska przeprowadzana jest przed zakupem nieruchomości w celu oszacowania ryzyka jakie wiąże się z nabyciem i zagospodarowaniem terenu.

Badanie due diligence wykonuje się w oparciu o wytyczne Standard Practice for Environmental Site organizacji ASTM International (American Society for Testing and Materials).

Fazy oceny środowiskowej

Ocena środowiskowa dzieli się na trzy fazy.

Faza I

Faza I oceny środowiskowej obejmuje przegląd dostępnych materiałów dotyczących nieruchomości oraz przeprowadzenie wizji terenowej. Po wykonaniu wnikliwej analizy sporządzany jest raport w oparciu o ASTM E1527-13 Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process, który zawiera m. in.:

  1. Opis terenu badań (położenie terenu wraz z aktualnym i historycznym zagospodarowaniem terenu oraz sąsiedztwem nieruchomości).
  2. Wyniki i analizę wizji terenowej (występowanie terenów podmokłych, obiektów nadziemnych i podziemnych, miejsc składowania substancji niebezpiecznych, zlokalizowanie obiektów emitujących zanieczyszczenia).
  3. Opis warunków środowiskowych (budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne oraz możliwości występowania zagrożeń naturalnych czy obiektów chronionych).
  4. Opis potencjalnych zagrożeń i źródeł występowania zanieczyszczenia wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszych działań.

Dzięki szczegółowemu przestudiowaniu stanu nieruchomości w I fazie audytu możliwe jest wczesne zlokalizowanie obiektów, instalacji lub nieścisłości, które mogą opóźnić realizację przedsięwzięcia lub generować problemy już na etapie prac ziemnych.

I faza audytu środowiskowego obejmuje analizę wizji terenowej
I faza audytu środowiskowego obejmuje analizę wizji terenowej

Faza II

Skupia się na zagrożeniach, które stwierdzono w raporcie Fazy I. Stawiany jest główny nacisk na zlokalizowanie lub wykluczenie występowania zanieczyszczeń na terenie badań poprzez wykonanie badań terenowych (pobór prób do badań laboratoryjnych) oraz analizę wyników badań laboratoryjnych. Na tym etapie można przyjąć wstępne założenia dotyczące zasięgu i skali występowania zanieczyszczenia terenu. Analiza realizowana jest wg. założeń opisanych ASTM E1903-19 Standard Practice for Environmental Site Assessments: Phase II Environmental Site Assessment Process.

Raport z II fazy zawiera informacje o aktualnym, potwierdzonym akredytowanymi badaniami stanie jakości środowiska na analizowanej nieruchomości. Umożliwia wstępne zaprojektowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie i zoptymalizowanie kosztów oraz ocenę czy opłacalne jest nabycie terenu (lub jego sprzedaż).

Faza III

Obejmuje zabiegi mające na celu opracowanie szczegółowych strategii działań, oszacowanie kosztów związanych z poprawą stanu aktualnego lub doprowadzenie terenu do stanu, w którym spełni on wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska. W Polsce w praktyce, tym etapem jest opracowanie i zatwierdzenie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska projektu planu remediacji i a następnie jej wykonanie.

Dzięki audytom środowiskowym due diligence Klient zyskuje trudnodostępną wiedzę oraz poznaje rzeczywiste ryzyka wiążące się z zakupem nieruchomości lub w sytuacji odwrotnej sprzedający zyskuje niepodważalne argumenty nie pozwalające na zaniżenie wartości sprzedawanej działki.

Faza III - remediacja, system do oczyszczania wody oraz uzdatniania skażonego powietrza firmy Segi-at Sp. z o.o.
Faza III - remediacja, system do oczyszczania wody oraz uzdatniania skażonego powietrza firmy Segi-at Sp. z o.o.

Dlaczego Geotest?

Wykonujemy badania geotechniczne już od 1990 roku. W tym czasie zebraliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim stworzyliśmy zgrany zespół profesjonalistów. Nasza praca odbywa się pod kierownictwem Krzysztofa Traczyńskiego, specjalisty z 30 letnim doświadczeniem w branży geotechnicznej. Wykonywaliśmy badania gruntu dla największych firm budowlanych i setek klientów indywidualnych (lista naszych klientów », galeria naszych realizacji »). Wiemy czego oczekujesz i wiemy jak to zrobić.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Praca w branży geotechnicznej to nasza pasja, a dbałość o naszych klientów to dla nas jeden z najistotniejszych punktów współpracy. Jeżeli potrzebujesz pomocy naszych specjalistów - zamów badania już dziś. Gwarantujemy Ci pełną satysfakcję i usługi na najwyższym poziomie.

Zamów wykonanie audytu środowiskowego due diligence

Aby zamówić audyt środowiskowy due diligence skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.