Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ma na celu określenie kategorii geotechnicznej obiektu w zależności od prognozowanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz określenie zakresu niezbędnych badań geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji budowlanej.

Podstawa prawna opracowywania opinii geotechnicznej

Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie to obliguje do wykonywania opinii geotechnicznych dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.

Opinia geotechniczna jest wystarczającym dokumentem dla wczesnej fazy projektowej, pozwalającym w optymalny sposób zaprojektować zakres niezbędnych badań terenowych, które zminimalizują koszty związane z posadowieniem obiektu budowlanego. W przypadku obiektów zaliczonych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego oraz także w zależności od potrzeb dokumentację geologiczno-inżynierską.

Korzyści z wykonania opinii geotechnicznej

Zamawiając opinię geotechniczną spełnisz wymogi prawa oraz otrzymasz kompleksową pomoc i liczne informacje dotyczące zakresu niezbędnych badań geotechnicznych dla Twojego projektu, w odniesieniu do istniejących warunków gruntowych, które pozwolą Ci zoptymalizować projekt fundamentów, minimalizując koszty związane z posadowieniem obiektu budowlanego.

Pamiętaj: opinia geotechniczna (dla obiektów I kategorii geotechnicznej, w tym dla domów jednorodzinnych), a dla pozostałych kategorii wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego są w większości przypadków wystarczającymi, ale i koniecznymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę.

Opinia geotechniczna - badania pozwlają wykryć obszary gruntów słabonośnych.
Opinia geotechniczna - badania pozwlają wykryć obszary gruntów słabonośnych.

Kategorie geotechniczne

Pierwsza kategoria geotechniczna

Obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:

 • 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
 • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m,
 • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Druga kategoria geotechniczna

Obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

 • fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem (I kategoria pkt. b), utrzymujące grunt albo wodę
 • wykopy i nasypy, z zastrzeżeniem (I kategoria pkt. c), oraz budowle ziemne,
 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące,

Trzecia kategoria geotechniczna

 • obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
 • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,
 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
 • budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
 • obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
 • tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
 • obiekty infrastruktury krytycznej,
 • obiekty zabytkowe i monumentalne

Dlaczego Geotest?

Wykonujemy badania geotechniczne już od 1990 roku. W tym czasie zebraliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim stworzyliśmy zgrany zespół profesjonalistów. Nasza praca odbywa się pod kierownictwem Krzysztofa Traczyńskiego, specjalisty z 30 letnim doświadczeniem w branży geotechnicznej. Wykonywaliśmy badania gruntu dla największych firm budowlanych i setek klientów indywidualnych (lista naszych klientów », galeria naszych realizacji »). Wiemy czego oczekujesz i wiemy jak to zrobić.
Wykonaliśmy ponad
1167
Opinii
Od 2012 roku

Sprawozdanie z badań, czyli co zawiera opinia geotechniczna

Część tekstowa

Opinia geotechniczna złożona jest z części opisowej oraz graficznej. W części tekstowej opisane jest położenie terenu projektowanej inwestycji oraz ogólna budowa geologiczna określona na podstawie analizy danych archiwalnych, map geologicznych lub wstępnych badań geotechnicznych. W opinii geotechnicznej określona zostaje kategoria geotechniczna obiektu oraz szczegółowe zalecenia i wytyczne dotyczące zakresu i rodzaju niezbędnych badań terenowych i laboratoryjnych dla projektowanej inwestycji w odniesieniu do istniejących warunków geologicznych.

Część graficzna zawiera

 • mapę lokalizacyjną terenu,
 • mapę dokumentacyjną,
 • przekroje lub profile geotechniczne,
 • objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach,
 • inne dane archiwalne

Pamiętaj: w przypadku obiektów drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego

Dzięki nam:

 • Spełnisz wymogi prawne,
 • Poznasz optymalny zakres badań geotechnicznych dla Twojej inwestycji,
 • Zminimalizujesz koszty związane z posadowieniem obiektu budowlanego,
 • Otrzymasz pomoc doświadczonych specjalistów.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Praca w branży geotechnicznej to nasza pasja, a dbałość o naszych klientów to dla nas jeden z najistotniejszych punktów współpracy. Jeżeli potrzebujesz pomocy naszych specjalistów - zamów badania już dziś. Gwarantujemy Ci pełną satysfakcję i usługi na najwyższym poziomie.

Jak zamówić wykonanie opinii geotechnicznej

Aby zamówić opinię geotechniczną skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.