Szkolenia

Szkolenia

Oferujemy kompleksowe szkolenia dla firm, które chcą pogłębić wiedzę w obszarze badań podłoża gruntowego i badań środowiskowych. Nasze szkolenia są skierowane do inwestorów i ich zespołów, którzy pragną zrozumieć procesy i najlepsze praktyki projektowe.

Podczas szkoleń poruszamy następujące zagadnienia:

 • Optymalizacja procesu remediacji: Jak efektywnie planować i realizować działania remediacji, aby były skuteczne i ekonomiczne.
 • Dokumentacja branżowa i projektowa: Jakie dokumenty są kluczowe do uzyskania pozwolenia na budowę i jakie wymogi należy spełnić, aby proces przebiegał sprawnie.
 • Zarządzania czasem projektu: Kiedy i z jakich dokumentów można zrezygnować, aby przyspieszyć przygotowania do rozpoczęcia inwestycji budowlanej.

Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy dzielą się praktyczną wiedzą i cennymi wskazówkami, umożliwiając uczestnikom zdobycie kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania projektami geotechnicznymi i środowiskowymi.

Dla kogo szkolenia Geotest

Dotychczas przeprowadziliśmy bardzo wiele różnego rodzaju szkoleń z zakresu badań podłoża gruntowego oraz badań środowiskowych. Z naszych szkoleń dotychczas korzystały:

 • Firmy inwestycyjne wraz ze swoimi pracownikami i specjalistami
 • Firmy deweloperskie, w tym najważniejsze w Polsce
 • Architekci i konstruktorzy z uznanych biur projektowych
 • Specjaliści, managerzy, a nawet dyrektorzy z różnych firmy powiązanych z branżą budowlaną

Korzyści z szkoleń

Profesjonalne szkolenia geotechniczne i środowiskowe pomagają w podejmowaniu lepszych decyzji projektowych i biznesowych. Uczestnicy dzięki szkoleniom posiadają dogłębne zrozumienie tematu. W zależności od rodzaju szkolenia, przekłada się to bezpośrednio na:

 • Optymalizacja kosztów: Szkolenia umożliwiają podejmowanie przemyślanych decyzji, które przyczyniają się do zmniejszenia kosztów projektowych, inwestycyjnych i wykonawczych.
 • Redukcja ryzyka: Wiedza zdobyta podczas szkoleń pozwala na identyfikację i zarządzanie ryzykiem projektowym i wykonawczym, co zwiększa szanse na sukces inwestycji.
 • Efektywna remediacja: Uczestnicy uczą się, jak efektywnie przeprowadzać remediację gruntów, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami środowiskowymi.
 • Skrócenie czasu przygotowań: Szkolenia dostarczają informacji o tym, jak przyspieszyć procesy przygotowawcze do rozpoczęcia budowy, co jest kluczowe dla terminowości projektów.
 • Poprawa jakości i bezpieczeństwa: Zdobytą wiedzę można bezpośrednio zastosować do poprawy jakości i bezpieczeństwa projektów budowlanych i inwestycyjnych.
 • Rozwój zawodowy: Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje cenne kompetencje i kwalifikacje.
Szkolenia geotechniczne

Prowadzimy szkolenia od wielu lat

Do tej pory przeprowadziliśmy szkolenia dla łącznie kilku tysięcy osób. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz unikalnej wiedzy, firmy bardzo chętnie korzystają z naszych szkoleń. Szkolenia prowadzone są przez wybitnych ekspertów, takich jak Krzysztof Traczyński i Michał Grela, którzy mają ponad trzy dekady doświadczenia w branży geotechnicznej. Ich praktyczna wiedza i umiejętności są nieocenione i stanowią fundament naszych kursów. Szkolenia te, zawsze stanowią dużą wartość dodaną w firmach, w których się odbywają i zazwyczaj zamawiane są kolejne.

Oferowane szkolenia

Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – dla projektantów

Szkolenie dotyczy sposobu określania kategorii geotechnicznych i warunków wodno-gruntowych. Brak dobrze opanowanej wiedzy z tego zakresu często powoduje, że składane dokumentacje nie uwzględniają wszystkich wymagań, wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012, co z kolei skutkuje wstrzymaniem pozwolenia na budowę.

Badanie sozologiczne w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z 2016 roku: teoria i praktyka

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się wykład, w którym przedstawiamy zasady przeprowadzania badań sozologicznych gruntu (badań zanieczyszczenia), wynikające z wprowadzonego w życie we wrześniu 2016 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dzielimy się doświadczeniami, które zdobyliśmy opracowując przeszło 1000 opracowań stanu środowiska gruntowego.

Zabezpieczanie budynków przed wodą gruntową

Wykład przedstawia rozwiązania dostosowane do różnego typu warunków wodno-gruntowych. W prezentacji znajdą Państwo odpowiedź na pytania: czy trzeba zabezpieczać podziemną część budynku przed wodą gruntową, gdy w podłożu zalegają piaski, a woda gruntowa znajduje się głęboko?, jakiego gruntu używać do zasypywania wykopów?, kiedy można i kiedy należy stosować drenaż?

Inne szkolenia

Jeżeli Twoja firma potrzebuje innych szkoleń z zakresu badań podłoża gruntowego oraz badań środowiskowych - skontaktuj się z nami. Dostosujemy program szkolenia do Twoich potrzeb.

Ekspertyza

prawie 10000 zrealizowanych projektów

Doświadczenie

ponad 30 lat na rynku

Zespół

ponad 30 konsultantów

Jakość

ponad 4000 badanych prób środowiskowych rocznie

Webinary Geotest – Twoje źródło wiedzy online

Poza szkoleniami organizujemy także webinary online. Udział w nich brali specjaliści z wielu istotnych firm związanych z branżą budowlaną i projektową. Na pierwszy webinar zapisanych było prawie 200 osób.

Webinary Geotest to miejsce, gdzie Twoja firma może zaczerpnąć wiedzy zanim zdecyduje się na profesjonalne szkolenie twarz w twarz w przez Ciebie wybranym miejscu.

Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w webinarze Geotest wejdź na podstronę z listą webinarów, gdzie możesz zobacz dotychczasowe oraz nadchodzące wydarzenia.

Szkolenia geotechniczne

Materiały z szkoleń

Uczestnicy szkoleń otrzymują skrót z szkolenia w formie prezentację w formacie PDF/PPTX, oraz jeżeli w trakcie szkolenia były przekazywane inne materiały drukowane, otrzymują również wersję cyfrową tych materiałów.

Zmniejszenie ryzyka projektowego

Uczestnictwo w szkoleniach Geotest mityguje ryzyka projektowe:

 • Redukuje ryzyko poniesienia niepotrzebnych kosztów
 • Redukuje koszty remediacji gruntów
 • Redukuje ryzyko wydłużenia czasu potrzebnego na rozpoczęcie budowy
 • Przekazujemy zdobyte przez wiele lat doświadczenie
 • Oferujemy wiedzę doświadczonych specjalistów

Zamów szkolenie

Aby zamówić zamówić szkolenie w Twojej firmie, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

Zamów szkolenie