Szkolenia

O usłudze

Prowadzimy szkolenia dla firm z zakresu badań podłoża gruntowego oraz badan środowiskowych. Edukujemy Inwestorów i ich pracowników, jak optymalnie przeprowadzić remediacje gruntu, jakie dokumenty z naszej branży są niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę, a także kiedy i z jakich można zrezygnować, skracając okres przygotowań do rozpoczęcia budowy.