Szkolenia geotechniczne

Organizujemy szkolenia geotechniczne dla współpracujących z nami biur projektowych i deweloperów. Naszych wykładów słuchają architekci z uznanych firm projektowych i pracownicy najważniejszych w Polsce firm deweloperskich. Prezentacje wiążą się z intensywną i owocną wymianą doświadczeń. Możemy przeprowadzić szkolenie geotechniczne także w Twojej firmie – zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy następujące szkolenia geotechniczne

Ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – dla projektantów

Szkolenie dotyczy sposobu określania kategorii geotechnicznych i warunków wodno-gruntowych. Brak dobrze opanowanej wiedzy z tego zakresu często powoduje, że składane dokumentacje nie uwzględniają wszystkich wymagań, wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012, co z kolei skutkuje wstrzymaniem pozwolenia na budowę.

Badanie sozologiczne w świetle rozporządzenia Ministra Środowiska z 2016 roku: teoria i praktyka

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się wykład, w którym przedstawiamy zasady przeprowadzania badań sozologicznych gruntu (badań zanieczyszczenia), wynikające z wprowadzonego w życie we wrześniu 2016 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dzielimy się doświadczeniami, które zdobyliśmy opracowując przeszło 150 dokumentacji stanu środowiska gruntowego.

Zabezpieczanie budynków przed wodą gruntową

Wykład przedstawia rozwiązania dostosowane do różnego typu warunków wodno-gruntowych. W prezentacji znajdą Państwo odpowiedź na pytania: czy trzeba zabezpieczać podziemną część budynku przed wodą gruntową, gdy w podłożu zalegają piaski, a woda gruntowa znajduje się głęboko?, jakiego gruntu używać do zasypywania wykopów?, kiedy można i kiedy należy stosować drenaż?


Firmy chętne do nawiązania współpracy, zachęcamy do kontaktu. Uczestnicy szkoleń geotechnicznych otrzymują elektroniczne skróty wykładu w postaci prezentacji.