Audyty Środowiskowe

Audyty Środowiskowe

Ocena środowiskowa w zakresie ochrony środowiska przeprowadzana jest przed zakupem nieruchomości w celu oszacowania ryzyka, jakie wiąże się z nabyciem i zagospodarowaniem terenu.

Badanie due diligence wykonuje się w oparciu o wytyczne Standard Practice for Environmental Site organizacji ASTM International (American Society for Testing and Materials).