Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Podstawa prawna i cel opracowania dokumentacji geologiczno inżynierskich

Analizując zapisy prawa budowlanego i prawa geologicznego zauważysz, że nie są one spójne, co stwarza problem we właściwej interpretacji przepisów oraz postawieniu granicy między dokumentacją geologiczno-inżynierską a dokumentacją badań podłoża gruntowego. W praktyce obie te dokumentacje zawierają podobne elementy, jednak w przypadku występowania skomplikowanych warunków gruntowych wykrytych podczas badania gruntu (trzecia kategoria geotechniczna i druga w złożonych warunkach gruntowych) konieczna jest oddzielna dokumentacja geologiczno-inżynierska zgodnie z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym oraz dokumentację badań podłoża gruntowego (geotechniczne warunki posadowienia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosdpodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 oraz Eurokodem 7.

Ponadto, dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna zawierać prognozę wpływu projektowanych obiektów na środowisko oraz opis procesów geodynamicznych, jeśli takie występują. Dodatkową różnicą jest też konieczność urzędowego zatwierdzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska - badania gruntu i badania geologiczne są niezbedne do zaprojektowania konstrukcji podziemnej budynku
Badania gruntu i badania geologiczne są niezbędne do zaprojektowania konstrukcji podziemnej budynku

Korzyści opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Zamawiając dokumentację geologiczno-inżynierską spełnisz wymogi prawa oraz otrzymasz kompleksową pomoc i liczne informacje pozwalające Ci dostosować projekt do warunków gruntowych i zapobiec ewentualnym problemom, które generują wysokie koszty i opóźnienia prac. Zawartość sprawozdania z badań znajdziesz w treści poniżej.

Pamiętaj: posiadanie urzędowo zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest prawnie wymagane.

Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Opinie geotechniczne oraz dokumentacje badań podłoża gruntowego nie wymagają zatwierdzenia, a czas ich wykonania zależy od wielkości zadania i operatywności przedsiębiorstwa, które wykonuje dokumentację, natomiast dokumentacje geologiczno-inżynierskie podlegają innym przepisom i czas ich wykonania uzależniony jest także od sprawności działania urzędów.

Dokumentacje geologiczno-inżynierskie wykonuje się w oparciu o przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia “Projekt robót geologicznych”, który jest dokumentem zawierającym dane dotyczące projektowanej budowli, jej wielkość, rodzaj, sposób i głębokość posadowienia. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy danych projektowych i archiwalnych, opracowuje się szczegółowy projekt robót geologicznych, który zawiera zakres prac terenowych i laboratoryjnych.

Projekt robót geologicznych składa się do zatwierdzenia w stosownym dla danego obszaru urzędzie (w Warszawie jest to Biuro Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy mieszczące się przy pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9). Z BOŚ-u projekt wędruje do starostwa (w Warszawie: Starostwo Powiatu Warszawskiego Wschodniego lub Zachodniego). Zdarza się, że starostwo wymaga dokonania zmian w projekcie, takich jak zmiana liczby i głębokości otworów, zaprojektowanych przez konstruktora i geologa przygotowującego dokumentację geologiczno-inżynierską.

Zazwyczaj od dnia złożenia projektu w kancelarii do dnia jego zatwierdzenia upływa czas do 30 dni. W przypadkach szczególnych (np. projekt obiektu położonego przy skarpie) czas zatwierdzania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej może się przedłużyć do 60 dni.

Po otrzymaniu decyzji, zatwierdzającej projekt badań w starostwie, należy złożyć informację o zamiarze przystąpienia do prac terenowych. Prace terenowe można rozpocząć po 14 dniach od daty złożenia informacji.

Po przeprowadzeniu wszystkich zaprojektowanych badań gruntu, prac terenowych i laboratoryjnych opracowuje się dokumentację i składa do zatwierdzenia. Zwykle dokumentacja geologiczno-inżynierska czeka na zatwierdzenie do trzech tygodni, a po kolejnych dwóch tygodniach decyzja jest prawomocna. W praktyce, od momentu złożenia projektu prac geologicznych do dnia otrzymania zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej upływają trzy miesiące. W przypadkach skomplikowanych obiektów, takich jak budowle w pobliżu skarpy, okres ten może ulec wydłużeniu.

Projektanci budynków muszą odpowiednio wcześnie przygotować taką dokumentację. Ponieważ dla otrzymania pozwolenia na budowę konieczne jest przedstawienie zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - dla trzeciej kategorii geotechnicznej i drugiej w złożonych warunkach gruntowych.

Dlaczego Geotest?

Wykonujemy badania geotechniczne już od 1990 roku. W tym czasie zebraliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim stworzyliśmy zgrany zespół profesjonalistów. Nasza praca odbywa się pod kierownictwem Krzysztofa Traczyńskiego, specjalisty z 30 letnim doświadczeniem w branży geotechnicznej. Wykonywaliśmy badania gruntu dla największych firm budowlanych i setek klientów indywidualnych (lista naszych klientów », galeria naszych realizacji »). Wiemy czego oczekujesz i wiemy jak to zrobić.

Sprawozdanie z badań, czyli co zawiera dokumentacja geologiczno-inżynierska

Część tekstowa

Dokumentacja geologiczno-inżynierska złożona jest z części opisowej oraz graficznej. W części tekstowej opisane jest położenie terenu objętego badaniami gruntu, jego morfologia i ogólna charakterystyka oraz budowa geologiczna regionu z wyszczególnieniem warunków gruntowych i wodnych na przedmiotowej działce. Dokumentacja geologiczno-inżynierska zwiera również szczegółowe wnioski i zalecenia oraz wytyczne dotyczące sposobu fundamentowania, odwodnienia itp., wartości parametrów geotechnicznych dla wszystkich warstw gruntu występujących w podłożu.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska - fragment mapy obrazującej głębokość zalegania gruntów słabonośnych
Dokumentacja geologiczno-inżynierska - fragment mapy obrazującej głębokość zalegania gruntów słabonośnych

Część graficzna

 • mapę lokalizacyjną terenu,
 • mapę dokumentacyjną,
 • mapę warunków geologiczno-inżynierskich
 • mapę warunków hydrogeologicznych
 • mapę miąższości gruntów słabonośnych i inne
 • przekroje geologiczno-inżynierskie,
 • objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach,
 • karty sondowań,
 • tabelę z parametrami geotechnicznymi,
 • zestawienia wyników badań laboratoryjnych gruntów i wody (o ile były wykonywane)

Zobacz jak wygląda przykładowa dokumentacja geologiczno-inżynierska.

Badania terenowe i laboratoryjne gruntu

Dokumentację geologiczno-inżynierską przygotowuje się na podstawie zespołu czynności badawczych, wykonywanych w celu określenia rodzaju, właściwości, cech wytrzymałościowych i odkształcalności gruntów oraz ich zmienności. Badania gruntu określają również poziom wody gruntowej oraz stateczność wykopów lub nasypów. W zależności od budowy geologicznej i rodzaju inwestycji budowlanej, dla sporządzenia właściwej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która pozwoli zoptymalizować sposób posadowienia fundamentów oraz zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu, wykonuje się poniższe prace:

 • badanie gruntu poprzez wiercenia badawcze,
 • sondowanie statyczne CPT,
 • sondowanie statyczne CPTU,
 • sondowanie dynamiczne SLVT, DPL lub DPSH
 • pomiary głębokości poziomu wód gruntowych,
 • w przypadku występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia - określenie agresywności wody w stosunku do betonu,
 • pobór prób do badań laboratoryjnych,
 • określenie parametrów geotechnicznych gruntów na podstawie badań makroskopowych, laboratoryjnych oraz sondowania,
 • przygotowanie dokumentacji
Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykonywanie sondowania statycznego CPTU - stopień zagęszczenia gruntu jest na bierząco odczytywany w komputerze
Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykonywanie sondowania statycznego CPTU - stopień zagęszczenia gruntu jest na bierząco odczytywany w komputerze

Dzięki nam:

 • Spełnisz wymogi prawne,
 • Dostosujesz projekt do warunków gruntowych,
 • Zapobiegniesz potencjalnym problemom lub dowiesz się jak rozwiązać już powstałe,
 • Otrzymasz pomoc doświadczonych specjalistów.

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów!

Praca w branży geotechnicznej to nasza pasja, a dbałość o naszych klientów to dla nas jeden z najistotniejszych punktów współpracy. Jeżeli potrzebujesz pomocy naszych specjalistów - zamów badania już dziś. Gwarantujemy Ci pełną satysfakcję i usługi na najwyższym poziomie.

Jak zamówić dokumentację geologiczno-inżynierską

Aby zamówić badania skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

Do rozpoczęcia prac terenowych wymagane jest pełnomocnictwo wg załączonego wzoru.