Opracowania fotogrametryczne

Podczasach realizacji usług geotechnicznych wykorzystujemy opracowania fotogrametryczne terenu. Wykonujemy je za pomocą nowoczesnej technologii polegającej na nalotach dronem.

Opracowanie fotogramtryczne może być zamówione jako dodatek do innej realizowanej dla Państwa usługi. Poza szczególnymi przypadkami, nie wykonujemy samych opracowań fotogrametrycznych.

Możliwości

Fotogrametryczne naloty dronem umożliwiają:

  • wykonanie zdjęć terenu z wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów
  • utworzenie filmu obrazującego badany teren
  • przedstawienie modelu terenu z aktualnym jego ukształtowaniem

Stworzony model terenu pozwala:

  • opracować mapy wysokościowe – głównie do wizualizacji ukształtowania terenu
  • opracować mapy konturowe zbudowane z izohips – inny sposób odzwierciedlenia terenu
  • opracować linie przekroju – przy dużej różnorodności powierzchni (hałdy, skarpy, wyrobiska) otrzymujemy jej rzeczywisty obraz
  • wykonać obliczenia objętości hałd, wykopów itp.
  • stworzyć bilansy mas ziemi
  • określić ilości mas ziemi wymaganej remediacji
  • opracować ortofotomapy – mapy o dużej dokładności stworzonej z aktualnych zdjęć

Poniżej jeden z produktów nalotów fotogrametrycznych - przykładowy film prezentujący badany teren.

Czas realizacji lotu i ograniczenia

Nalot można wykonać w ciągu kilku godzin przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Deszcz i silny wiatr uniemożliwiają przeprowadzenia lotów.

W wydzielonych w przestrzeni powietrznej strefach (do sprawdzenia na https://droneradar.eu/) loty wymagają zgody od PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej). W przypadku stref specjalnych (parki narodowe, elektrownie, obiekty wojskowe itp.) wymagana jest dodatkowa zgoda zarządzającego strefą.

Opracowania fotogrametryczne - realizacja

Chmura punktów

Po wykonanym nalocie dronem, dane zebrane przez kamerę przetwarzane są przez komputer. Przeprowadzone skomplikowane wielogodzinne obliczenia pozwalają stworzyć chmurę punktów.

Chmura punktów powstaje w układzie 2000.

Stworzona chmura punktów z całego zbadanego terenu
Stworzona chmura punktów z całego zbadanego terenu

Klasyfikacja i oczyszczanie

Klasyfikacja pozwala usunąć wszystkie zbędne elementy obrazu pozostawiając jedynie powierzchnię terenu.

Chmurę punktów zarówno przed jak i po klasyfikacji można zapisać w formatach plików: *.ply, *.las, *.laz, *.zlas, *.koo, *.txt, *.xyz, *.dsv, *.csv, *.pts, *.cl3 oraz *.e57.

Widok chmury punktów po klasyfikacji
Widok chmury punktów po klasyfikacji
Chmura punktów przed klasyfikacją - widok z poziomu terenu
Chmura punktów przed klasyfikacją - widok z poziomu terenu
Chmura punktów po klasyfikacji - widok z poziomu terenu
Chmura punktów po klasyfikacji - widok z poziomu terenu

Sklasyfikowaną powierzchnię terenu można dodatkowo oczyszczać, np. przycinając do obszaru działki. Oczyszczenie chmury punktów przyspiesza późniejsze obliczenia.

Widok powierchni terenu przed przycięciem
Widok powierchni terenu przed przycięciem
Widok powierchni terenu po przycięciu
Widok powierchni terenu po przycięciu

Tworzenie modelu terenu

Model terenu stworzony jest na bazie trójkątów o zadanej długości przyprostokątnej. Możliwość ustawiania długości przyprostokątnej pozwala na manewrowanie dokładnością czy rozmiarem modelu w zależności od potrzeb lub możliwości sprzętowych.

Model można zapisać w formatach: *.ply, *.dxf, *.txt, *.koo, *.xyz, *.stl, *.obj, *.dae, *.tiff oraz *.xml.

Do ponownego wczytania zapisanego wcześniej modelu wymagane jest posiadanie go w formacie *.tiff.

Model terenu z nałożoną ortofotomapą - widok z góry
Modelu terenu z nałożoną ortofotomapą - widok z góry
Model terenu - widok z poziomu terenu
Model terenu - widok z poziomu terenu
Model terenu - widok z poziomu terenu
Model terenu - widok z poziomu terenu
Model terenu w formacie *.dxf otwarty programie w AutoCAD
Model terenu w formacie *.dxf otwarty programie w AutoCAD

Tworzenie map

Dzięki zebranym danym można wygenerować różnego rodzaju mapy.

Ortofotomapa

Na podstawie modelu i zdjęć tworzy się ortofotomapę, którą można zapisać w jednym z następujących formatów: *.jpg, *.tiff, *.pdf, *.jpe, *.png oraz *.kmz.

Na ortofotomapie można wyświetlić używane w projekcie rysunki CAD'owskie, linie przekrojów, obszary wyliczenia mas ziemnych itp.

Ortofotomapa
Ortofotomapa terenu

Mapa wysokościowa

Model terenu (bądź chmura punktów) może być przedstawiona jako kolorowa mapa wysokościowa.

Mapa wysokościowa
Mapa wysokościowa

Mapa konturowa

Mapę konturową tworzy się na podstawie modelu terenu z dowolną dokładnością. Może być wyświetlona na modelu z podpisami lub bez.

Mapa konturowa może być zapisana w formatach: *.dxf (2D lub 3D) oraz *.pdf.

Mapa konturowa - bez podpisów
Mapa konturowa - bez podpisów
Mapa konturowa - z podpisami
Mapa konturowa - z podpisami
Mapa konturowa zapisana w formacie *.dxf po otworzeniu w programie AutoCAD
Mapa konturowa zapisana w formacie *.dxf po otworzeniu w programie AutoCAD

W wyeksportowanej mapie można w łatwy sposób edytować każdą linię czy podpis. W formacie 3D każda linia ma przypisane odpowiednie współrzędne wysokościowe.

Tworzenie przekrojów

Z modelu można czytać linie przekroju w miejscu wyznaczonym w programie lub według ustalonej linii z *.dxf. Linia może być łamana. Dokładność przekroju można dowolnie dostosować. Istnieje możliwość poza podstawowym przekrojem wygenerowanie prostopadłych przekroi o ustalonej długości i odległości od siebie.

Profile można zapisać w formatach: *.dxf, *.pdf, *.lng oraz *.que.

Widok terenu wraz z pokazanym pod spodem przekrojem
Widok terenu wraz z pokazanym pod spodem przekrojem

Tworzenie filmów

Na podstawie zebranych danych można wytworzyć filmy np. z "przelotu nad działką" wg dowolnie wytyczonej w komputerze trasy. W tym celu wskazuje się m.in. kolejne punkty pomiędzy którymi ma się przemieścić wirtualna kamera, prędkość jej przemieszczania się, kierunek w który zwrócony ma być wirtualny obiektyw.

Przykładowy materiał wideo stworzony w celach demonstracyjnych zaprezentowany był powyżej.