Opracowania fotogrametryczne

Opracowania fotogrametryczne

Opracowania fotogrametryczne wykonywane są za pomocą nowoczesnej technologii opartej na nalotach dronem. Ta technologia pozwala precyzyjnie zobrazować aktualne zagospodarowanie terenu. Opracowania fotogrametryczne ułatwiają wykonywanie stosownych obliczeń, aby modelować informacje o budowaniu (BIM) w sposób dostępny dla Klientów.

Możliwości opracowań fotogrametrycznych

Naloty fotogrametryczne stanowią nieocenione narzędzie w uzyskaniu szybkich i dokładnych danych o nieruchomościach przeznaczonych na cele inwestycyjne, w tym budowlane. Te dane posłużą do stworzenia modeli przestrzennych, takich jak chmura punktów 3D, wykorzystywanej w technologii Building Information Modeling (BIM), pozwalając na rozpoczęcie procesu projektowania jeszcze przed uzyskaniem mapy terenu. 

Nowoczesne opracowania fotogrametryczne realizowane są za pomocą specjalistycznych dronów, które umożliwiają:

 • wykonanie zdjęć terenu z wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów
 • utworzenie filmu obrazującego badany teren
 • przedstawienie modelu terenu z jego aktualnym ukształtowaniem

Korzyści z opracowań fotogrametrycznych

Podczas nalotów tworzony jest model 3D całego terenu. Model ten pozwala:

 • opracować mapy wysokościowe – głównie do wizualizacji ukształtowania terenu
 • opracować mapy konturowe zbudowane z izohips, stanowiące inny sposób odzwierciedlenia terenu
 • opracować linie przekroju, dzięki czemu przy dużej różnorodności powierzchni (hałdy, skarpy, wyrobiska) otrzymujemy jej rzeczywisty obraz
 • wykonać obliczenia objętości hałd, wykopów itp.
 • stworzyć bilans mas ziemi
 • określić ilość mas ziemi wymaganej do remediacji
 • opracować ortofotomapy, czyli mapy o dużej dokładności, stworzone z aktualnych zdjęć

Dzięki powyższym, opracowania fotogrametryczne pozwalają w bardzo dużym stopniu zoptymalizować projekt i wykonanie inwestycji. Pomaga to skrócić czas realizacji oraz zoptymalizować koszty materiałów i robocizny na budowie.

Opracowania tego typu zmniejszają jednocześnie ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji lub komplikacji podczas robót geologicznych, geotechnicznych i budowlanych.

Opracowania fotogrametryczne

Pionierska technologia

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy naloty fotogrametryczne na potrzeby opracowań geologicznych i geotechnicznych.Wyszkolony zespół z uprawnieniami do latania dronami oraz bogate doświadczenie powodują, że klienci coraz częściej korzystają z oferowanej przez nas realizacji opracowań tego typu. Wykonywaliśmy opracowania fotogrametryczne wielu ważnych inwestycji w Polsce.

Realizacja opracowań fotogrametrycznych

Kolejne kroki realizacji opracowań to:

 • naloty dronem
 • utworzenie chmury punktów
 • klasyfikacja i oczyszczanie
 • tworzenie modelu terenu
 • tworzenie map
 • tworzenie przekrojów
 • tworzenie filmów
Opracowanie fotogrametryczne - chmura punktów

Chmura punktów

Po wykonanym nalocie dronem, dane zebrane przez kamerę przetwarzane są przez komputer. Przeprowadzone skomplikowane wielogodzinne obliczenia pozwalają stworzyć chmurę punktów.

Chmura punktów powstaje w układzie 2000.

Na zdjęciu stworzona chmura punktów z całego badanego terenu.

Opracowania fotogrametryczne - obraz po klasyfikacji

Klasyfikacja i oczyszczanie

Klasyfikacja pozwala usunąć wszystkie zbędne elementy obrazu (np. drzewa) pozostawiając jedynie powierzchnię terenu.

Chmurę punktów zarówno przed jak i po klasyfikacji można zapisać w formatach plików: *.ply, *.las, *.laz, *.zlas, *.koo, *.txt, *.xyz, *.dsv, *.csv, *.pts, *.cl3 oraz *.e57.

Sklasyfikowaną powierzchnię terenu można dodatkowo oczyszczać, np. przycinając do obszaru działki. Oczyszczenie chmury punktów przyspiesza późniejsze obliczenia.

Na zdjęciu widok chmury punktów po klasyfikacji i przycięciu.

Opracowania fotogrametryczne - model terenu

Tworzenie modelu terenu

Model terenu stworzony jest na bazie trójkątów o zadanej długości przyprostokątnej. Możliwość ustawiania długości przyprostokątnej pozwala na manewrowanie dokładnością czy rozmiarem modelu w zależności od potrzeb lub możliwości sprzętowych.

Model można zapisać w formatach: *.ply, *.dxf (AutoCAD), *.txt, *.koo, *.xyz, *.stl, *.obj, *.dae, *.tiff oraz *.xml.

Do ponownego wczytania zapisanego wcześniej modelu wymagane jest posiadanie go w formacie *.tiff.

Opracowania fotogrametryczne - mapa wysokościowa

Ortofotomapa

Dzięki zebranym danym można wygenerować różnego rodzaju mapy.

Na podstawie modelu i zdjęć tworzy się ortofotomapę, którą można zapisać w jednym z następujących formatów: *.jpg, *.tiff, *.pdf, *.jpe, *.png oraz *.kmz.

Na ortofotomapie można wyświetlić używane w projekcie rysunki CAD'owskie, linie przekrojów, obszary wyliczenia mas ziemnych itp.

Mapa wysokościowa

Model terenu (bądź chmura punktów) może być przedstawiona jako kolorowa mapa wysokościowa.

Opracowania fotogrametryczne - mapa konturowa

Mapa konturowa

Mapę konturową tworzy się na podstawie modelu terenu z dowolną dokładnością. Może być wyświetlona na modelu z podpisami lub bez.

Mapa konturowa może być zapisana w formatach: *.dxf (2D lub 3D) oraz *.pdf.

W wyeksportowanej mapie można w łatwy sposób edytować każdą linię czy podpis. W formacie 3D każda linia ma przypisane odpowiednie współrzędne wysokościowe.

Opracowania fotogrametryczne - widok terenu wraz z pokazanym pod spodem przekrojem

Tworzenie przekrojów

Z modelu można czytać linie przekroju w miejscu wyznaczonym w programie lub według ustalonej linii z *.dxf. Linia może być łamana. Dokładność przekroju można dowolnie dostosować. Istnieje możliwość poza podstawowym przekrojem wygenerowanie prostopadłych przekroi o ustalonej długości i odległości od siebie.

Profile można zapisać w formatach: *.dxf, *.pdf, *.lng oraz *.que.

Na zdjęciu widok terenu wraz z pokazanym pod spodem przekrojem.

Opracowania fotogrametryczne - mapa konturowa

Tworzenie filmów

Na podstawie zebranych danych można wytworzyć filmy np. z "przelotu nad działką" wg dowolnie wytyczonej w komputerze trasy. W tym celu wskazuje się m.in. kolejne punkty pomiędzy którymi ma się przemieścić wirtualna kamera, prędkość jej przemieszczania się, kierunek w który zwrócony ma być wirtualny obiektyw.

Przykładowy materiał wideo stworzony w celach demonstracyjnych prezentujemy poniżej.

Ekspertyza

prawie 10000 zrealizowanych projektów

Doświadczenie

ponad 30 lat na rynku

Zespół

ponad 30 konsultantów

Jakość

ponad 4000 badanych prób środowiskowych rocznie

Case study

Jeden z naszych projektów obejmował opracowanie fotogrametryczne dla budowy dwóch jednokondygnacyjnych hal magazynowo-produkcyjnych. Charakterystyczną cechą terenu inwestycji była deniwelacja, osiągająca około 4,50 metra. Dodatkowo, przeprowadzone badania geologiczne ujawniły, że większość nieruchomości pokrywa warstwa gruntów antropogenicznych o maksymalnej głębokości 4,00 metrów poniżej poziomu terenu.

Podczas prac terenowych skupiliśmy się na pobraniu prób nasypów, aby ocenić ich przydatność jako podłoża budowlanego. Głównym celem było ustalenie optymalnej wysokości posadowienia obiektów, przy jednoczesnym dążeniu do zrównoważonego bilansu mas ziemnych.

Na podstawie analizy wyników badań laboratoryjnych prób gruntów nasypowych, zidentyfikowaliśmy strefy, w których grunty nadają się do wykorzystania budowlanego. Wykorzystując techniki fotogrametryczne, stworzyliśmy trójwymiarowe modele terenu, które precyzyjnie przedstawiały obszary gruntów nadających się do wykorzystania oraz te wymagające usunięcia.

Dzięki analizie różnicowej modelu terenu i wygenerowanych płaszczyzn, udało się ustalić optymalne wysokości posadowienia obiektów. To podejście pozwoliło na znaczące obniżenie kosztów inwestycji, jednocześnie zapewniając efektywność i zgodność z wymogami projektowymi.

Opracowania fotogrametryczne - model terenu

Wymagania dla realizacji lotów

Naloty fotogrametryczne można wykonać w ciągu kilku godzin przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Deszcz i silny wiatr uniemożliwiają przeprowadzenia lotów.

W wydzielonych w przestrzeni powietrznej strefach (do sprawdzenia na https://droneradar.eu/) loty wymagają zgody od PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej). W przypadku stref specjalnych (parki narodowe, elektrownie, obiekty wojskowe itp.) wymagana jest dodatkowa zgoda zarządzającego strefą.

Fotogrametria to usługa dla profesjonalnych inwestorów

W przypadku wykonywania innych usług geotechnicznych oferujemy nowoczesne opracowania fotogrametryczne terenu za pomocą nalotów dronem. Uzyskane opracowania wykorzystujemy jako dodatek do innej realizowanej dla Klienta usługi.

Poza szczególnymi przypadkami, nie wykonujemy samych opracowań fotogrametrycznych.

Zmniejszenie ryzyka projektowego

Opracowania fotogrametryczne mitygują ryzyka projektowe:

 • pozwalają zoptymalizować projekt i wykonanie inwestycji, co zmniejsza ryzyko ponoszenia niepotrzebnych kosztów
 • zmniejszają ryzyko wydłużenia czasu realizacji inwestycji
 • zmniejszają ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji lub komplikacji
 • pomagają zredukować koszty materiałów i robocizny na budowie

Zamów opracowanie fotogrametryczne

Aby zamówić opracowanie, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

Zamów opracowanie