Webinar: "Jak zaprojektować badania podłoża dla Twojej inwestycji (przykłady dobrej praktyki)"

Dobieranie rodzajów badań, ryzyka w związku z realizacją inwestycji, konsekwencje złego rozpoznania oraz zasady projektowania badań według Eurokodu 7.

Bezpłatny webinar online: 7 listopada 2023 r. 11:00-12:30

Głównym celem badań geologicznych jest określenie warunków gruntowo - wodnych panujących na terenie inwestycji. Liczba oraz rodzaj badań zależą od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Każdorazowo proces projektowania powinien być poprzedzony analizą dostępnych materiałów archiwalnych i wizją terenową. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane badania pozwalają określić i zminimalizować potencjalne ryzyka związane z jego realizacją.

Według obowiązującego w Polsce Eurokodu 7 zakres rozpoznania podłoża musi zapewniać ilościowe określenie liczbowych wartości parametrów geotechnicznych na podstawie m.in. laboratoryjnych badań wytrzymałościowo - odkształceniowych. Jednak w praktyce badania te często nie są wykonywane. 

Podczas webinaru odpowiemy na następujące kwestie

  • Jak dobrać rodzaj wierceń i sondowań w zależności od przewidywanych na terenie warunków geologicznych?
  • Jakie są ryzyka w związku z realizacją inwestycji na danym terenie?
  • Czy zakres wykonanych na terenie badań jest wystarczający? 
  • Jakie są konsekwencje źle wykonanego rozpoznania podłoża?
  • Przedstawimy zasady projektowania badań według Eurokodu 7.

Do kogo kierowany jest webinar

  • Dyrektorzy Inwestycyjni i Techniczni
  • Menadżerowie projektów
  • Architekci i Konstruktorzy

Prelegent

Webinar poprowadzi mgr inż. Marek Kluczek.

Zapisy

Zapisy na webinar zostały zakończone.

Podziękowania

Serdedcznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w webinarze oraz za liczne e-maile przesłane bezpośrednio po wydarzeniu.

Nagranie z webinaru

Dla wszystkich tych, którzy chcieli wziąć udział, a nie mogli, oraz dla tych, którzy chcieliby prześledzić materiał ponownie, udostępniliśmy nagranie.

Nagranie można zobaczyć pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=N5vmbD7ioI8

Plik pdf z prezentacją można pobrać tutaj:
prezentacja z webinaru (pdf)