Webinar: "Geotechnika w nowym prawie budowlanym, wyzwania i pułapki"

Nowe prawo budowlane znacząco wpływa na projekty geotechniczne. Zmiany dotykają wszystkich inwestorów.

Bezpłatny webinar online: 26 września 2023 r. 11:00-12:30

Zmiany wynikające z nowego prawa budowlanego wpływają na wiele obszarów procesu realizacji inwestycji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych dla projektowanych obiektów wymagane jest przygotowanie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego a w szczególnych przypadkach także dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz badań zanieczyszczenia.

Podczas webinaru odpowiemy na następujące kwestie

  • Czy dla każdego projektowanego obiektu wymagane są wszystkie wymienione opracowania?
  • Czy według nowego prawa budowlanego do pozwolenia na budowę potrzeba wykonać dokumentację badań podłoża gruntowego?
  • Kiedy wymagane jest przeprowadzenie badań zanieczyszczenia gruntu?

Do kogo kierowany jest webinar

  • Dyrektorzy Inwestycyjni i Techniczni
  • Menadżerowie projektów
  • Architekci i Konstruktorzy

Prelegent

Webinar poprowadzi dr inż. Krzysztof Traczyński.

Zapisy

Zapisy na webinar zostały zakończone.

Podziękowania

Na ten pierwszy webinar Geotestu zapisało się prawie 200 osób. Serdedcznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za okazane nam zaufanie, za tak duże zainteresowanie wydarzeniem oraz za miłe słowa przesłane drogą emailową po jego zakończeniu.

Nagranie z webinaru

Wiemy, że nie wszyscy mogli dołączyć. Specjalnie dla tych, którzy chcieli wziąć udział, a nie mogli, oraz dla tych, którzy chcieliby prześledzić materiał ponownie, udostępniliśmy nagranie.

Nagranie można zobaczyć pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=AkkGuA21IE4

Plik pdf z prezentacją można pobrać tutaj:
prezentacja z webinaru (pdf)