Czym są badania geologiczne i komu są potrzebne?

26.04.2024

Czym są badania geologiczne i komu są potrzebne? 

Podczas II kongresu projektantów i inżynierów odbyła się debata dotycząca przyszłości badań podłoża gruntowego w Polsce. Dyskutowano o przepisach, bezpieczeństwie, kosztach i jakość dokumentacji. Uznano, że niezbędne jest wprowadzenie nadzoru zewnętrznego w badaniach geologicznych, co ma już miejsce na największych i najtrudniejszych projektach jak CPK, elektrownia jądrowa, metro czy w budownictwie na morzu.

Badania podłoża gruntowego to istotny element ryzyka inwestycyjnego, zatem właściwy wybór wykonawcy badań geologicznych jest kluczowym elementem procesu projektowego i budowlanego co potwierdzili swoimi wypowiedziami eksperci:

  • dr hab. inż. Tomasz Godlewski ITB, 
  • Sławomir Krysiak, PZWBPG,
  • Arkadiusz Merchel, ZOPI,
  • dr Paweł Pietrzykowski, CPK,
  • Tomasz Skowera, GDDKiA.

Dyskusje prowadził dr Michał Grela, Prezes zarządu - Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego.